Záznamový arch –⁠ jak na něj?

Datum vytvoření: 03. 01. 2024
Poslední aktualizace: 23. 04. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Jak vyplnit záznamový arch a proč je dobré dopředu vědět, jak vypadá a umět s ním dobře pracovat?

Záznamový arch je u CERMAT testů stěžejní. Je to totiž jediný výstup z přijímaček, který se následně centrálně hodnotí. Jak se vyvarovat zbytečných chyb a neztrácet body? Po přečtení našeho článku zvládnete záznamový arch levou zadní!

1. CERMAT záznamový arch

Záznamový arch se jako jediný po přijímacích zkouškách hodnotí. Zásadní je tedy správné křížkování odpovědí, označovaní opravených odpovědí a zapisování přímo do určených polí ke správnému číslu úlohy. Žáci musí používat modře či černě píšící propisovací tužku nebo liner, aby se odpovědi čitelně oskenovaly.

Záznamové archy totiž žáci po napsání přijímačkového testu odevzdávají a zástupci škol je následně skenují do systému CERMATu k centrálnímu hodnocení. Uzavřené křížkovací úlohy již v dnešní době opravuje umělá inteligence, naopak otevřené úlohy s rýsováním nebo vypsanými odpověďmi opravují proškolení hodnotitelé. Každý se specializuje na jednu úlohu a nevidí celý záznamový arch, ale pouze výřez úlohy.

Níže vidíte ukázku nesprávně vyplněného záznamového archu, resp. rozdíl v tom, co zapíše žák, a co následně opravuje hodnotitel CERMATu.

Záznamový arch –⁠ co vidí žák:

vzor vyplňování záznamového archu

Záznamový arch –⁠ co vidí hodnotitel CERMATu:

bodování úlohy dle Cermatu

Na To dáš! Přijímačkách nanečisto používáme stejný opravovací software jako CERMAT!

2. Jak se zapisuje do záznamového archu?

Zápis do záznamového archu není nic složitého pokud víte, jak CERMAT záznamový arch vypadá a jak s ním pracovat. Právě proto je důležité seznámit se s ním včas a vyzkoušet si, jak s ním pracovat dopředu na přijímačkách nanečisto.

záznamový arch
záznamový arch

To, jak vyplnit záznamový arch bývá často kamenem úrazu. Časté chyby jsou, že žák přehodí číslování úloh, anebo špatně opraví chybnou odpověď a tím svou odpověď nebo dokonce celý záznamový arch znehodnotí. Může se také stát, že žák začne zapisovat odpovědi do archu až na konci časového limitu a nestihne vše zaznamenat. Zejména se to stává těm, kteří vidí u přijímacích zkoušek záznamový arch poprvé.

📝 Jak vyplnit záznamový arch: základní pravidla

 • piště modrou nebo černou propiskou (linerem) a jen do určených polí
 • křížkujte z rohu do rohu pole (vždy je jedna správná odpověď = 1 křížek)
 • hlídejte si čísla úloh a přepisujte odpovědi průběžně
 • nepočítejte přímo do archu a neopisujte zadání úloh
 • nechávejte si místo na změnu odpovědi
 • opravujte odpovědi správně: otevřené přeškrtnutím, křížky začerněním pole
 • pište čitelně, gramaticky správně a rozlišujte velká a malá písmena
 • obtahujte rýsování propiskou
vzor značení v záznamovém archu

2.1. Záznamový arch matematika

Specifikem pro záznamový arch u přijímaček z matematiky je obtahování rýsování propiskou (aby vše bylo čitelné pro skenování a vyhodnocení), a to včetně pomocných čar. Kružnice samozřejmě obtahujte od ruky. Některé úlohy vyžadují také uvedení postupu řešení přímo do archu a je to vždy i v archu výslovně napsáno. Na tyto úlohy jsou políčka v záznamovém archu větší. Nezapomeňte přímo do vyznačeného pole postup napsat. V neposlední řadě uvádějte do odpovědí i jednotky.

2.2. Záznamový arch český jazyk

Záznamový arch z českého jazyka obsahuje pole pro křížkování a vypisování odpovědí podle čísel úloh. Hlídejte si, abyste psali odpovědi přímo do vyznačených polí a pro všechny případy si ponechte místo i na případnou opravu odpovědi. Základem u záznamového archu z češtiny jsou čitelné, gramaticky správné odpovědi s rozlišením velkých a malých písmen. Mnohdy vás arch navede, např. pokud máte zapsat správný podmět, je to přímo uvedeno nad kolonkou pro odpověď.

CERMAT test čeština
CERMAT test matematika

3. Na co si dát pozor při přijímačkách?

Vždy si pečlivě přečtěte zadání úloh (a nabízené odpovědi), při řešení postupujte podle vaší testové strategie a hlídejte si čas (stanovte si milníky a záchytné body, ve kterých chcete mít něco hotovo). Používejte správné psací potřeby (modře nebo černě píšící propiska nebo liner), průběžně vyplňujte odpovědi do záznamového archu. Dodržujte pravidla přijímací zkoušky, a tedy používejte pouze předepsané pomůcky a mějte vypnutý mobilní telefon uložený hluboko v batohu.

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

 • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
 • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
 • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
 • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku