Jaké jsou všechny střední školy? Typy středních škol v ČR

Datum vytvoření: 14. 12. 2023
Poslední aktualizace: 23. 04. 2024

Nemůžete se vyznat ve středních školách? Podívejte se na náš přehled, který vám pomůže s výběrem té pravé SŠ!

Jaké jsou stupně, formy středního vzdělávání a typy středních škol v ČR? V tomto článku pro vás máme věcné odpovědi na nejčastější dotazy ohledně středoškolského vzdělání.

1. Stupně středního vzdělávání

Střední vzdělávání v ČR je buď všeobecné, nebo odborné a je rozděleno do několika stupňů:

 • střední vzdělání se závěrečnou zkouškou nebo závěrečným vysvědčením (denní 1 nebo 2leté obory bez výučního listu a maturity pro žáky bez studijních aspirací nebo neprofesní vzdělání v praktických školách pro žáky se zdravotním postižením)
 • střední vzdělání s výučním listem (denní 2 nebo 3leté obory; nižší střední odborné vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáky, kteří ukončili ZŠ v nižším než 9. ročníku; střední odborné vzdělání na středních odborných učilištích, po získání výučního listu mohou žáci pokračovat v nástavbovém studiu a získat i maturitu)
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou* (denní víceletá gymnázia, 4leté obory odborného nebo všeobecného zaměření, 2leté nástavbové obory)

Pokud žák ukončí povinnou školní docházku (9 let ZŠ), může se rozhodnout, zda bude dále pokračovat ve středním vzdělávání bez maturity (s výučním listem) nebo s maturitou. Na mnohých středních školách nabízejí oba typy oborů. Podívejte se na přehled všech škol a oborů.

Dále se budeme podrobněji věnovat střednímu vzdělání s maturitní zkouškou (obory vzdělání bez talentové zkoušky). Při přijímání do oborů zakončených maturitní zkouškou musí žáci povinně konat CERMAT testy, tzv. státní jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

* Pro účely tohoto článku se zaměřujeme pouze na obory bez talentové zkoušky a bez konzervatoří.

typy středních škol
typy středních škol

2. Jaké jsou formy středního vzdělávání?

Střední vzdělání lze nejčastěji získat v denní formě (prezenčně ve škole). Některé obory nabízejí také např. kombinovanou formu, kdy je výuka základní látky ve škole zpravidla zhuštěna do několika dní několikrát měsíčně (typicky např. v pátek a sobotu), a zbytek je nutné doplnit samostudiem. Další formou je distanční/dálková. Spočívá v samostudiu nebo online výuce a konzultacích s učiteli. Může vyhovovat např. těm, kteří chtějí skloubit studium se zaměstnáním.

typy středních škol

3. Jaké jsou všechny střední školy?

Jaké jsou typy středních škol, kam se můžete hlásit na maturitní obory? Níže pro vás máme základní rozdělení a informace.

3.1. Gymnázium: co je to gymnázium?

Gymnázia jsou střední školy zpravidla všeobecného a neprofesního zaměření (nepřipraví vás k výkonu konkrétní profese), které připravují studenty k pokračování dále ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělání. Jedná se o obory kategorie K poskytující úplné střední všeobecné vzdělání.

Existují víceletá gymnázia (6letá gymnázia po 7. třídě ZŠ, 8letá gymnázia po 5. třídě ZŠ) a 4letá gymnázia (po ukončení 9. ročníku ZŠ). Také obory na gymnáziích mohou mít zaměření (např. přírodovědné, jazykové, matematické). Pokud chcete dále pokračovat na vysoké škole, je gymnázium cesta pro vás. Zvažte, zda se vám pro budoucí kariéru bude více hodit gymnaziální obor se zaměřením, anebo klasické všeobecné gymnázium.

gymnázium

3.2. Lyceum: co se učí na lyceu?

Lycea jsou všeobecným typem středních škol, avšak s větším podílem odborných předmětů, než gymnázia. Jedná se o obory kategorie M poskytující úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Oproti středním odborných školám je na lyceu ale vyšší podíl všeobecného vzdělávání. Už samotné obory lycea bývají označované podle zaměření, např. ekonomické lyceum, pedagogické lyceum či zdravotnické lyceum). Po absolvování lycea většina absolventů pokračuje dále na VŠ právě dle zaměření. Obory lycea hledejte na středních odborných školách.

3.3. Střední odborné školy: co je střední odborné vzdělání?

Zjednodušeně řečeno je střední odborné vzdělání odborná příprava pro specifickou profesi. Střední odborné vzdělání s maturitou poskytují v různých oborech právě střední odborné školy. U některých oborů je součástí i nezbytný odborný výcvik (obory s kódem L, např. kosmetické služby, masér sportovní a rekondiční) a další typicky poskytují úplné střední odborné vzdělání s maturitou (kód oboru M, např. Sociální činnost, Strojírenství, Elektrotechnika, Praktická sestra). Kvůli poskytování specifických profesních a odborných dovedností pro výkon konkrétních typů zaměstnání jsou střední odborné školy např. s následujícím zaměřením:

 • Obchodní akademie
 • Střední průmyslové školy (dopravní, elektrotechnické, stavební, strojnické, chemické, informatiky, uměleckoprůmyslové apod.)
 • Střední pedagogické školy
 • Střední zdravotnické školy
 • Střední zemědělské
 • Hotelové školy

Po absolvování střední odborné školy (oborů kategorie M) s maturitou můžete jít rovnou pracovat, ale také vám zůstává možnost pokračovat dále na VŠ nebo vyšší odborné škole.

typy středních škol

4. Kolik dětí se hlásí na střední školu?

Na střední školy by se v roce 2024 měl hlásit podobný počet dětí, jako vloni, tedy cca okolo 80 tisíc. V loňském školním roce 2022/23 se na střední školy (bez bez nástaveb a vč. uchazečů z Ukrajiny) hlásilo 82,4 tisíc* deváťáků. Letos opustí ZŠ opět silný ročník žáků, asi okolo 106 tisíc (odhad MŠMT dle serveru Lidovky.cz), což je podobně, jako vloni, kdy to bylo 105,6 tisíc deváťáků*.

Více o tom, kolik dětí se hlásí na střední školy, se dozvíte v našem článku.

*Zdroj: CERMAT, Souhrnné údaje JPZ 2023

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

 • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
 • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
 • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
 • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku