Jak probíhá ostrá zkouška? Průběh přijímaček na SŠ

Datum vytvoření: 11. 04. 2024
Poslední aktualizace: 06. 05. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Co vás čeká ve dny ostré zkoušky? To nejdůležitější čtěte na této stránce!

Jak probíhá ostrá zkouška? Nástin jste již obdrželi v pozvánce k přijímačkám. Teď už jistě víte, kde budete psát přijímačky a věříme, že máte den předem již vše připraveno. Vydejte se do škol k přijímačkám včas, ať vše stihnete. Pozdní příchod by mohl znamenat, že budete muset podat omluvu řediteli školy a jít Cermat testy psát až v náhradním termínu přijímaček na konci dubna. Níže se dozvíte vše podstatné o tom, co vás v den konání přijímaček přesně čeká.

1. Jak probíhá ostrá zkouška?

Ve škole před přijímačkami se nejprve zaregistrujete a předložíte doklad totožnosti s pozvánkou. Pozvánku mějte ideálně vytištěnou. Pokud ji nebudete mít vytištěnou, mělo by stačit ukázat ji na mobilu, anebo si vás pracovníci školy vyhledají v systému.

Třídu, kde budete přijímací zkoušky psát, jste obdrželi v pozvánce. Ve škole bude také viset seznam žáků s uvedením učebny, ve které se zkouška bude konat. Přesunete se tedy do třídy, kam vás ve škole přiřadili. Třída i cesta k ní by měla být označena. Pokud si s čímkoliv nevíte rady (např. s cestou do třídy), nebojte se kohokoliv zeptat.

Ve třídě se sedí po jednom. Začíná se testem z matematiky v 8:30. Na napsání máte 70 minut. Po testu z matematiky následuje hodinová pauza a poté od 10:50 test z českého jazyka, na který máte 60 minut. Před každým testem je asi 15 minut na administraci a po konci časového limitu ještě posledních 5 minut na vybrání archů.

Celý zkouškový den tedy trvá cca do 12:00.

1.1. Papíry na výpočty a odevzdání zadání

V průběhu přijímací zkoušky má zadávající k dispozici prázdné papíry (orazítkované školou) např. pro výpočty apod. Řekněte si o volný papír. Na konci se volné papíry vybírají. Zadání vám na některých školách nechají, někde si jej vyberou. Není to ale podstatné, protože tentýž den bude zadání na internetu.

vzdání se přijetí

1.2. Jsem nemocný/á, co s tím?

Pakliže se nemůžete v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), musíte se písemně omluvit řediteli střední školy, kde jste měli konat JPZ. Důležitý je termín pro omluvu, který je nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu zkoušky. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu. Na náhradní termín vám přijde nová pozvánka.

2. Přestávka mezi testy

O přestávce mezi matikou a češtinou nesmíte opustit školu. Pokud budete chtít mezi jednotlivými testy opustit budovu školy A JE TO VÝSLOVNĚ UVEDENO V POZVÁNCE, musíte s sebou přinést písemný souhlas zákonného zástupce, tedy rodiče. O přestávce také za vámi nikdo do školy nemůže přijít. Rodiče vás mohou dovést ke škole, pak se s nimi můžete potkat až po skončení celého dne, tedy nejdříve okolo 12:00 (nemáte-li od nich souhlas opustit o přestávce školu).

O přestávce mezi testy už nedoporučujeme dohánět učivo. Dejte si svačinu, dojděte si na WC a snažte se zklidnit např. četbou nebo poslechem hudby. 💡 Podívejte se na náš Instagram profil na tipy na přestávku, které pro vás jsme uložili do výběrů.

3. Časté dotazy k průběhu zkoušky

Vaše nejčastější dotazy rozdělené podle témat najdete na této stránce.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

V roce 2023 u přijímaček uspělo 96 % našich absolventů*, celkem jsme pomohli již více než 23 000 spokojeným deváťákům a deváťačkám** a pomůžeme i tobě! ✅

100% simulace přijímací zkoušky – jak prezenčně, tak on-line (distančně). Každý víkend až do dubna. 

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou střední!.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

přijímačky v pohodě

*Zdroj úspěšnosti: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku