Záruka

Záruka spokojenosti

Věříme svým službám natolik, že vám garantujeme spokojenost.

Pokud nebudete se svým předplatným spokojeni, vrátíme vám vaše uhrazené školné v plné výši.

Podmínky záruky spokojenosti:

Záruka platí při zakoupení předplatného (3 a více sad). Záruka musí být uplatněna nejpozději do 3 pracovních dnů od vaší návstěvy svého 1. termínu (vzdělávacího kurzu) u nás a to odeslaním e-mailu na adresu kadlecova@to-das.cz v níže popsaném formátu.

Záruku může každý žák/yně uplatnit maximálně jednou. Záruku je nutné uplatnit po prvním termínu a před následujícím termínem. V případě uplatnění záruky po uplynutí uvedené lhůty si kolektiv To dáš! Přijímačky nanečisto a společnost Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. vyhrazuje právo uplatnění záruky zamítnout.

Společnost Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. si vyhrazují právo učastníkovi vzdělávání, který/á uplatnil záruku spokojenosti a následně se opět přihlásil ke stejnému vzdělávacímu kurzu doúčtovat cenu školného za kurzy, které již absolvoval a školné za něž mu bylo na základě této záruky vráceno.

Kolektiv To dáš! Přijímačky nanečisto a společnost Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. si vyhrazují právo kdykoli podmínky záruky spokojenosti změnit.

Podmínky záruky byly sepsány 1. 8. 2019 a jsou v této verzy (verze 1.1) platné pro všechny nákupy od toho data až do další změny podmínek.

FORMÁT UPLATNĚNÍ ZÁRUKY:

Předmět: Záruka spokojenosti

Tělo e-mailu:

Vážená paní Kadlecová,

na základě nespokojenosti s průběhem přijímaček nanečisto v termínu ___________* (doplňte termín konání) žádám o zrušení předplatného pro žáka/yni, jehož údaje jsou uvedené níže.

Důvod nespokojenosti*:

Jméno a příjmení žáka/yně*:

Kontaktní e-mail (na který je registrována osobní zóna)*:

Vaše telefonní číslo*:

Děkuji a prosím o zrušení předplatného a prosím o zaslání formuláře pro vrácení celé částky školného.

S pozdravem

_____________________________ (Vaše jméno).

Položky označené * jsou povinné.


Přejít do e-shopu