Jak probíhá zkouškový den

Dopoledne žáci napíší testy z ČJ a M. Naše zkoušky probíhají zcela stejně jako skutečné zkoušky – cizí prostředí, proces zadávání i vyplňování archů. Naše testy formátem i skladbou otázek přesně odpovídají testům CERMAT. Celá příprava je tak maximálně efektivní a žáci se s každým absolvovaným termínem zlepšují.

Ihned po napsání testů dostane žák opravené záznamové archy, které hodnotíme a bodujeme přesně dle pravidel CERMAT. Žáci se mohou zeptat na problémy, které měli s vyplňováním archu nebo přímo se zkouškou.

Odpoledne kvalifikovaní pedagogové s žáky obě zkoušky (2 x 60 minut) projdou a vysvětlují správné postupy i řešení úloh. Žáci mohou učitele požádat i o soukromou konzultaci k některé z otázek.

Na mobilu či na PC mají žáci v osobní zóně své výsledky a vidí, jak si v porovnání s ostatními stojí, celkově i z jednotlivých předmětů. Kromě toho je osobní zóna nabitá spoustou interaktivních materiálů, které žákům pomohou s další přípravou.


Rezervovat


Zpracovávám objednávku