POZOR – ostrá zkouška se posouvá o 3 týdny, zbývá do ní: 150 dní, 20 hodin, 8 minut a 30 sekund Ještě stihnete projít většinu typových úloh. Připravujte se s námi na každý víkend. Každý týden nové testy.
Začít s přípravou


Aktuální informace k našim přijímacím zkouškám na SŠ nanečisto

Aktuální k:
 

‼️Jednotná přijímací zkouška se koná 3. a 4. května 2021

⚠️ Nově k 7. 4. 2021: Povinnost mít potvrzení o negativním COVID testu na přijímací zkoušky, u zkoušky budou také dle opatření MŠMT povinné i respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Více informací níže.

Naše příprava pokračuje v následujícím režimu:

Do neděle 11. 4.  Každou sobotu a neděli pořádáme distanční přijímačkové dny s živým průvodcem.
💛Chcete se k nám připojit? Přihlaste se zde.

Do neděle 2. 5. – Nabízíme personalizovanou přípravu v podobě prodeje testových materiálů (testy + videorozbory), abyste nevypadli z rytmu a prošli si celé spektrum úloh.
💛Prodej testových materiálů je již spuštěn, svoji várku přípravy za zvýhodněnou cenu dokoupíte přes svoji osobní zónu v sekci „Personalizovaná příprava“. Naše kalkulačka Vám přesně ukáže, kolik originálních testů máme právě pro Vás.

👀 Pšššt, to není všechno!  
Pro všechny své deváťáky, kteří s námi měli tento rok alespoň jeden kurz, budeme od 18. dubna do 1. května (včetně) vysílat každý týden úplně zdarma! Ze své osobní zóny se tak každý týden můžete připojit na víkendového živého průvodce, na webináře k dotazům a k procvičováním, i na série přednášek. Přednášky budou o stresu, chytácích, přijímačkovém dni krok za krokem, ale i o nutné administrativě. Všechny své svěřence budeme včas informovat s novinkami!

7. 4. 2021: Testování na přijímacích zkouškách

Účastníci jednotné přijímací zkoušky se budou muset u zkoušky prokázat negativním testem na COVID (neinvazivní preventivní POC antigenní či neinvazivní preventivní RT-PCR) provedeným v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. V případě neprokázání se testem bude žák konat zkoušku v náhradním termínu, stejně jako v případě testu pozitivního. V případě pozitivního výsledku je nutné kontaktovat praktického lékaře a absolvovat konfirmační RT-PCR.

Testy bude provádět základní škola žáka, která bude i vystavovat potvrzení a má informovat žáky o této možnosti.

Alternativou je test ze zdravotnického zařízení či doklad o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

U zkoušky budou přítomna další povinná protiepidemická opatření – respirátory, dezinfekce, rozestupy či větrání prostorů.

Prosíme, dávejte na sebe pozor, nevystavujte se v týdnech před zkouškou riziku a test si včas zajistěte! 

Březnový a dubnový provoz To dáš! Přijímaček nanečisto

Moc nás to mrzí, ale vzhledem k situaci proběhnou i zbývající termíny Přijímaček pouze distančně: 

 • víkend 03. + 04. dubna > distanční termín sobota 03. dubna + neděle 04. dubna
 • víkend 10. + 11. dubna > distanční termín sobota 10. dubna + neděle 11. dubna

Stále platí, že otevíráme první a zavíráme poslední! Uděláme maximum pro to, aby si to deváťáci do zkoušky mohli vyzkoušet i prezenčně. Hned, co budeme moci otevřít, obratem tak učiníme!

Jsme rádi, že jsou žáci 9. tříd prioritizování s návratem do školy, bohužel to nutně neznamená, že pokud deváťáci chodí přes týden na ZŠ, tak že mohou přijít o víkendu k nám. Kurzy totiž pořádáme dle §114 školského zákona pod středoškolskou licencí, žáci se k nám tedy mohou vrátit ve chvíli, kdy studenti SŠ chodí opět do školy. Vždy musíme počkat na závaznou právní úpravu – neotevíráme na základě informací z médií.

Aktuální seznam termínů a jejich formu průběhu najdete v záložce „Termíny“.

‼️Uchazeči budou mít u jednotné přijímací zkoušky na matematiku 85 minut, na český jazyk 70 minut. Toto reflektujeme v našich přijímačkách nanečisto – žáci si již od února zkouší testy s delším časem (a se zvuky třídy pro autentickou simulaci).


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021

Novinky spojené s posunutím zkoušky

Novinky spojené s posunutím zkoušky

‼️Jednotná přijímací zkouška koná 3. a 4. května 2021 

‼️Uchazeči budou mít u jednotné přijímací zkoušky na matematiku 85 minut, na český jazyk 70 minut. Toto reflektujeme v našich přijímačkách nanečisto – žáci si již od února zkouší testy s delším časem (a se zvuky třídy pro autentickou simulaci).

 • Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná- li se školní přijímací zkouška distanční formou.
 • Pozvánku (k jednotné i školní) přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky. U JPZ tedy nejpozději do 19. dubna či 20. dubna.
 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Výsledky řádného termínu JPZ budou školám předány 19. – 21. května. Následně školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení (nejdříve 19. 5., nejpozději 21. 5.) a uchazečům začne běžet lhůta pro podání zápisového lístku. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči ze řádného termínu odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.
 • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021. Zkoušku v těchto termínech budete konat, pokud budete v řádném termínu v karanténě či nemocní. Pokud byste nemohli konat zkoušku v řádném ani náhradním termínu, tak se o přijetí budete muset ucházet v dalších kolech, které budou vyhlášeny některými SŠ následně.
 • Zápisový lístek uchazeči o střední vzdělání může ZŠ vydat nově až do 30. dubna 2021.

Jaká situace pro mě může nastat?

Jaká situace pro mě může nastat?

 • Obě školy, kam se hlásím, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku z dílny CERMATu:

Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 3. 5. na jedné škole, 4. 5. na druhé škole. Ředitelé školy vás na zkoušku včas pozvou, počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy „dva pokusy”. Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne.

 • Jedna škola má jednotnou CERMAT zkoušku, druhá škola má školní zkoušku:

Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 3. 5. i 4. 5., oba „pokusy” ale konáte na té škole, která k jednotné zkoušce přihlíží. Na tuto školu budete pozváni 2x. Počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy “dva pokusy”. Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě se tato škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne. 

Druhá škola se na výsledky vašich CERMAT testů vůbec nedívá. Druhá škola vás pozve na svoji školní přijímací zkoušku, která se koná v jiný den než zkoušky jednotné (3. 5. + 4. 5.). 

 • Obě školy, kam se hlásím, mají svoji školní přijímací zkoušku:

V tomto případě se Vás netýkají CERMAT testy, ale školy Vám řeknou, co bude jejich školní přijímací zkoušku tvořit – např. test z ČJ, z M, z AJ, z obecných studijních předpokladů apod. K této zkoušce Vás SŠ pozvou, školní zkouška se bude konat v rozmezí 3. – 19. května

 • Škola, na kterou se hlásím, pořádá jednotnou CERMAT zkoušku i školní zkoušku:

V tomto případě se vás týká scénář číslo 1, pouze obohacen o to, že ve stejný den, jako se koná jednotná zkouška, budete dělat i zkoušku školní. Např.: Napíšete si CERMAT test z ČJ + M, poté si ještě stejný den napíšete školní zkoušku z AJ. Poměr/váhu jednotné a školní zkoušky určuje škola.

A co vysvědčení? 

Součástí celkového bodového hodnocení uchazeče může být i vysvědčení ze ZŠ, kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 (konec 8. třídy).  Váha tohoto vysvědčení může být libovolná dle rozhodnutí ředitele školy.

A co možnost zrušení zkoušek školou?

Pokud se na školu přihlásí méně uchazečů než škola nabízí míst, může škola po odevzdání přihlášek, nejpozději však do 8. března 19. března (nově prodlouženo dle opatření obecné povahy z 15. 3. 2021), rozhodnout o zrušení přijímacích zkoušek (jednotných i školních). Všichni uchazeči mohou být v tomto případě přijati. 

A jak to bude s výsledky přijímaček? 

Výsledky přijímacího řízení budou jednotně vyhlášeny mezi 19. květnem – 21. květnem 2021. Poté začnou běžet lhůty pro odevzdávání zápisových lístků, které je nutné odevzdat do začátku června (konkrétně nejpozději do 2. – 4. 6. – POZOR! Konkrétní termín konce lhůty se vyvozuje ode dne vyhlášení výsledků, je tedy pro každou školu jiný).

  

Slibujeme, že Vás na přijímačky připravíme, ať se děje, co se děje.

Budeme Vaším parťákem a na vysněnou školu Vám pomůžeme! Tuto stránku pro vás pravidelně aktualizujeme a všem svým svěřencům a jejich rodičům se ozýváme s novinkami a se změnami. 🙂 


Na co prosím pamatujte s březnovou a dubnovou úpravou provozu… 

Změnu formy pořádání Přijímaček nanečisto provádíme na základě vládních nařízení a doporučení v souvislosti s epidemickou situací.

Na základě uvolnění restrikcí se okamžitě vracíme k původnímu formátu kurzu.

Děláme vždy maximum pro to, abychom se, pokud to situace alespoň trochu dovolí, ihned vrátili k fyzickým termínům, byť v upraveném režimu.

Dle §114 školského zákona však i v plně distančním modelu i nadále poskytujeme vzdělávání, není tedy možné nárokovat vrácení kurzovného z důvodu změny formy konání kurzu.

Nikdy se nestane to, že v rámci jednoho týdne povolíme pouze určité části přihlášených žáků uplatnit kurz fyzicky a zbytek žáků, kteří kurz chtěli fyzicky, ho bude muset konat distančně. Z tohoto důvodu si dobře hlídáme kapacity, a ačkoli povolujeme se v rámci volných míst přehlásit na pozdější termín s vidinou fyzické účasti, jakmile se tato volná místa zaplní, nejsme schopni vás přehlásit na pozdější již zaplněný termín.

Více informací najdete stručně a přehledně v našich obchodních podmínkách.RezervovatZpracovávám objednávku