Aktuální informace k našim přijímacím zkouškám na SŠ nanečisto

Vážení rodiče, milí deváťáci, 

vítáme Vás v novém roce. Věříme, že tento rok bude ve znamení oslav přijetí na Vaši vysněnou školu.

Epidemická situace nám bohužel opět nepřeje, a proto v těchto nadcházejících termínech Přijímačky proběhnou pouze distančně:

 • víkend 23. + 24. ledna > distanční termín neděle 24. ledna 
 • víkend 30. + 31. ledna > distanční termín neděle 31. ledna 

Stále platí, že otevíráme první a zavíráme poslední! Pokud je PES pro školy na 3. stupni (středoškoláci chodí do školy), nabízíme kurzy v prezenční formě. Dokud prezenční kurzy nejsou možné, máme pro vás distanční přípravu dotaženou do posledního detailu.

Těšíme se na vás a nemějte strach, společně to zvládneme! 🙂

Aktuální k:
 (na základě opatření MŠMT k přijímací zkoušce z 5. 1. a informace Roberta Plagy (MŠMT), že PES zůstane nezměněn na pátém stupni i v týdnu od 25. ledna 2021)

🟡 Prezenční termín probíhají tehdy, kdy je PES pro školství na 3. úrovni. Kurzy totiž pořádáme dle §114 školského zákona pod středoškolskou licencí, žáci se k nám tedy mohou vrátit ve chvíli, kdy studenti SŠ chodí do opět školy.

🟡 Aktuální seznam termínů a jejich formu průběhu najdete v záložce „Termíny“.

🟡 Všechny přihlášené na termíny kontaktujeme vždy v úterý před termínem se stručným upozorněním, co je o víkendu čeká.


PŘIJÍMAČKY V ROCE 2021 – co se změnilo?

Letošní rok je plný změn. MŠMT po dlouhém čekání 5. ledna 2021 vydalo opatření obecné povahy, které upravuje konání přijímacího řízení ve školním roce 20/21. Níže „lidsky“ popisujeme, co pro Vás změny znamenají. 🙂

CO ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO

 • Počet max. 2 přihlášek a termín odevzdání přihlášek zůstává 1. března, platný je i nadále tento tiskopis přihlášky
 • Ředitelé SŠ vyhlásí do 31. ledna 2021 kritéria přijímacího řízení
 • Pokud již k dnešnímu dni rozhodnutí vydali “dle starých pravidel”, mohou toto ještě do 31. ledna změnit
 • Škola musí vyhlásit přijímací zkoušky, a to buď:
  • jen jednotné (CERMAT)
  • jen školní
  • kombinace jednotné i školní (poměr/váhu dvou zkoušek určuje škola)

JAKÁ SITUACE PRO VÁS MŮŽE NASTAT?

 • Obě školy, kam se hlásím, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku z dílny CERMATu:

Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 12. 4. na jedné škole, 13. 4. na druhé škole. Ředitelé školy vás na zkoušku včas pozvou, počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy „dva pokusy”. Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne.

 • Jedna škola má jednotnou CERMAT zkoušku, druhá škola má školní zkoušku:

Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 12. 4. i 13. 4., oba „pokusy” ale konáte na té škole, která k jednotné zkoušce přihlíží. Na tuto školu budete pozváni 2x. Počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy “dva pokusy”. Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě se tato škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne. 

Druhá škola se na výsledky vašich CERMAT testů vůbec nedívá. Druhá škola vás pozve na svoji školní přijímací zkoušku, která se koná v jiný den než zkoušky jednotné (12. 4. + 13. 4.). 

 • Obě školy, kam se hlásím, mají svoji školní přijímací zkoušku:

V tomto případě se Vás netýkají CERMAT testy, ale školy Vám řeknou, co bude jejich školní přijímací zkoušku tvořit – např. test z ČJ, z M, z AJ, z obecných studijních předpokladů apod. K této zkoušce Vás SŠ pozvou, zkouška se nebude konat ve dny, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. 4. + 13. 4.). 

 • Škola, na kterou se hlásím, pořádá jednotnou CERMAT zkoušku i školní zkoušku:

V tomto případě se vás týká scénář číslo 1, pouze obohacen o to, že ve stejný den, jako se koná jednotná zkouška, budete dělat i zkoušku školní. Např.: Napíšete si CERMAT test z ČJ + M, poté si ještě stejný den napíšete školní zkoušku z AJ. Poměr/váhu jednotné a školní zkoušky určuje škola.

A co vysvědčení? 

Součástí celkového bodového hodnocení uchazeče může být i vysvědčení ze ZŠ, kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 (konec 8. třídy).  Váha tohoto vysvědčení může být libovolná dle rozhodnutí ředitele školy.

A co možnost zrušení zkoušek školou?

Pokud se na školu přihlásí méně uchazečů než škola nabízí míst, může škola po odevzdání přihlášek, nejpozději však do 8. března, rozhodnout o zrušení přijímacích zkoušek (jednotných i školních). Všichni uchazeči budou v tomto případě přijati. 

Pokud takto dojde ke zrušení jednotné zkoušky na dané škole a na druhé škole má uchazeč též konat jednotnou zkoušku, koná jednotnou zkoušku již jen jednou = má jeden pokus. Je to proto, že na jednu školu byl automaticky přijat a dva pokusy “nepotřebuje”.

A jak to bude s výsledky přijímaček? 

Výsledky přijímacího řízení budou jednotně vyhlášeny mezi 28. dubnem – 30. dubnem 2021. Poté začnou běžet lhůty pro odevzdávání zápisových lístků. 

Můžeme Vám ale slíbit, že na přijímačky Vás připravíme, ať se děje, co se děje. V rámci našeho kurzovného počítejte s přednáškami pro rodiče, s webináři o testové strategii, o výběru školy, o motivaci a práci se stresem.

Budeme Vaším parťákem a na vysněnou školu Vám pomůžeme! Tuto stránku pro vás pravidelně aktualizujeme a všem svým svěřencům a jejich rodičům se ozýváme s novinkami a se změnami. 🙂


Na co prosím pamatujte s lednovou úpravou provozu… 

Změnu formy pořádání Přijímaček nanečisto provádíme na základě vládních nařízení a doporučení v souvislosti s epidemickou situací.

Na základě uvolnění restrikcí se okamžitě vracíme k původnímu formátu kurzu.

Děláme vždy maximum pro to, abychom se, pokud to situace alespoň trochu dovolí, ihned vrátili k fyzickým termínům, byť v upraveném režimu.

Dle §114 školského zákona však i v plně distančním modelu i nadále poskytujeme vzdělávání, není tedy možné nárokovat vrácení kurzovného z důvodu změny formy konání kurzu.

Nikdy se nestane to, že v rámci jednoho týdne povolíme pouze určité části přihlášených žáků uplatnit kurz fyzicky a zbytek žáků, kteří kurz chtěli fyzicky, ho bude muset konat distančně. Z tohoto důvodu si dobře hlídáme kapacity, a ačkoli povolujeme se v rámci volných míst přehlásit na pozdější termín s vidinou fyzické účasti, jakmile se tato volná místa zaplní, nejsme schopni vás přehlásit na pozdější již zaplněný termín.

Více informací najdete stručně a přehledně v našich obchodních podmínkách.RezervovatZpracovávám objednávku