Zrušení povinnosti zohledňovat vysvědčení u přijímaček

Zrušení povinnosti zohledňovat vysvědčení u přijímaček

Server Novinky.cz informoval o připravované novele vyhlášky MŠMT. Jedná se o vyhlášku, která dosud ukládala ředitelům SŠ povinnost zohledňovat u přijímaček prospěch uchazečů z posledních tří pololetí základní školy. V současné podobě vyhlášky nebylo přesně specifikováno, jaký význam mají mít známky ze ZŠ u přijímaček, pouze bylo nařízeno, že se prospěch musí brát jako kritérium. Nově se povinnost zohledňovat prospěch u přijímacího řízení zruší. Známky mnohdy nejsou objektivní a dle Renaty Schejbalové z Asociace ředitelů gymnázií se stávalo, že premianti se u jednotných přijímaček propadali a děti s horším prospěchem ze ZŠ se umístili na předních příčkách v bodových ziscích. Zrušení kritéria prospěchu u přijímaček by mělo ulevit žákům základních škol, ale otázkou také je, aby neztratili motivaci k učení. Učitelé na ZŠ se ke zrušení kritéria prospěchu proto mohou stavět rezervovaně. Školy ale i nadále budou moci kritérium prospěchu používat. Největší význam u přijímaček (váhu 60 %) mají stále státní CERMAT testy. Více v článku na Novinky.cz.

Číst dále
novinky.cz


Zpracovávám objednávku