Změna oborů na středních školách

Změna oborů na středních školách

Úprava priorit ve vzdělávání na roky 2023–⁠2027 v dlouhodobém záměru vzdělávání by měla znamenat hlavně navyšování míst ve všeobecně vzdělávacích studijních programech –⁠ tedy lyceích a gymnáziích. Současné vedení Ministerstva školství (ministr M. Bek a jeho náměstek J. Nantl) se přiklání zejména ke změně od úzce zaměřených oborů ke všeobecnějšímu vzdělávání tak, aby se ČR dostala na evropský průměr. Ten činí 50 %, tedy polovina oborů všeobecných a polovina odborně zaměřených. Současný stav je u nás zhruba 30 % žáků SŠ na všeobecně vzdělávacích oborech (data Eurostatu z roku 2020). Některé obory by mohly zaniknout, jelikož jejich absolventi nenachází uplatnění a jsou více ohroženi nezaměstnaností, např. kamenosochařství, rostlinolékařství, obalová technika, tvorba hraček, oděvnictví, telekomunikace, ekologie a životní prostředí a nebo i cestovní ruch či hotelnictví. Více o možných radikálních změnách nabídky oborů na SŠ čtěte na serveru Echo24.cz

Číst dále
echo24.cz


Zpracovávám objednávku