Snížení důležitosti známek u přijímaček + změny pro 2023/24

Snížení důležitosti známek u přijímaček + změny pro 2023/24

Reportáž serveru Tn.nova.cz shrnuje změny, ke kterým by mělo dojít v přihlašování na střední školy v nadcházejícím školním roce 2023/24. Elektronické podávání 3 přihlášek je již v procesu schvalování a novela školského zákona by měla sněmovnou projít v září. Na digitalizaci přihlašování na SŠ panuje shoda napříč politickým spektrem. Navýšení počtu přihlášek na 3 by mělo znamenat vyšší podíl přijatých v 1. kole přijímacího řízení, zároveň byl počet stanoven s ohledem na co nejmenší zatížení středních škol (administrativa, personální a prostorové kapacity apod.). Celkově by mělo dojít ke zrychlení a zjednodušení celého procesu přijímání na SŠ. Po schválení novely školského zákona bude nutné digitalizaci systémově zajistit. Tendr na elektronický systém, který bude shromažďovat přihlášky a poté se pomocí něj budou vyhlašovat výsledky jednotných přijímaček, již CERMAT vypsal. Další novinkou by měly být termíny jednotných přijímaček: řádné i náhradní termíny by nově neměly probíhat dva dny po sobě, ale s větším odstupem. Dva pokusy ve dvou termínech a započítání lepšího výsledku z každého předmětu zůstávají i po navýšení počtu přihlášek stejné. Poslední změnou je snížení důležitosti prospěchu z 8. a poloviny 9. třídy u přijímaček. Pokud novela zákona projde, střední školy si samy rozhodnou, jestli budou ke známkám ze ZŠ přihlížet nebo ne. Více v reportáži na Tn.nova.cz.

Číst dále
tn.nova.cz


Zpracovávám objednávku