Školy vypisují 2. kola přijímacího řízení

Školy vypisují 2. kola přijímacího řízení

CERMAT nevede žádnou evidenci o 2. kole přijímacího řízení ani nijak nezasahuje do přijímacích zkoušek. Přijímací řízení ve 2. kole je pouze v gesci ředitelů středních škol, kteří sami určují podmínky a kritéria přijetí a vyhlašují termíny. Centrálně sdružená data o školách, která nabízejí místa ve 2. kole přijímaček, nikde nenajdete. Sledujte stránky zřizovatelů škol, tedy krajských úřadů, a nebo weby samotných škol. Střední školy mají povinnost počty volných míst krajům hlásit a krajský úřad je zveřejňuje a pravidelně aktualizuje. Pro Prahu jsou všechny informace ke 2. kolu přijímacího řízení na webu Magistrátu hl. m. Prahy. Ve 2. kole přijímacího řízení se posílá na každé místo samostatná přihláška a počet přihlášek není omezený. V případě rozeslání více přihlášek ve 2. kole pozor na překryv termínů přijímaček. Více v článku serveru Novinky.cz.

Číst dále
novinky.cz


Zpracovávám objednávku