Průzkum: výrazné rozdíly v úspěšnosti přijetí na SŠ mezi kraji

Průzkum: výrazné rozdíly v úspěšnosti přijetí na SŠ mezi kraji

Brněnská konzultantská společnost Než zazvoní uskutečnila v polovině května celorepublikový průzkum mezi deváťáky o současném napjatém přijímacím řízení na SŠ. Průzkumu se zúčastnilo téměř 3,5 tisíce žáků devátých tříd z 91 základních škol . Výsledkem jsou výrazné rozdíly mezi kraji, kdy např. v Praze se neúspěšnost přijetí v 1. kole přijímacího řízení pohybovala okolo 11 %, v Kraji Vysočina to bylo jen 1,2 %. V Plzeňském kraji dokonce 11,8 % respondentů uvedlo, že nebyli v 1. kole přijati ani na jednu školu z přihlášky. Celkem cca 87 % deváťáků nastoupí na SŠ, o kterou měli při podání přihlášky skutečně zájem a 90,5 % dotazovaných se dostalo alespoň na jednu ze škol (a z toho 55,5 % se dostalo na obě školy), na kterou si dalo přihlášku. Zhruba 8,8 % je žáků, kteří nakonec podali zápisový lístek na školu, na kterou ve původně tolik nechtěli. Celkově za ČR bylo 7,6 % neúspěšných uchazečů o SŠ. Průzkum však nebere v potaz přijetí později na odvolání nebo v 2. kole přijímacího řízení. Žáci vidí jako nespravedlivé rozdíly mezi obtížností CERMAT testů z českého jazyka a matematiky. Přečtěte si podrobné informace o výsledcích studie na serveru Novinky.cz.

Číst dále
novinky.cz


Zpracovávám objednávku