Přijímačky na gymnázium

Příprava na CERMAT matematiku a CERMAT český jazyk

Připravte se na přijímací zkoušky na gymnázium pomocí 100% simulace testů formátu CERMAT

Připravíme vás na přijímačky na gymnázium. Již 7 let doučujeme žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a čtyřletá gymnázia – a to jak prezenčně, tak distančně (on-line odkudkoliv). Přidejte se k nám, čeká na vás pokaždé jiné testové zadání přesně v CERMAT formátu, navíc klademe důraz na testovou strategii a pochopení úloh

Naší přípravou na přijímací testy na střední školy a gymnázia úspěšně prošlo již více než 23 000 spokojených deváťáků a deváťaček** a 96 % z nich bylo přijato na vysněnou střední školu!*

Rodiče slaví dceřino přijetí na sš.

96 % našich deváťáků loni uspělo u přijímaček.* 74 % námi připravených deváťáků si mohlo vybrat, protože byli přijati na obě střední školy.*

Co říkají rodiče

Ověřená recenze (porovnání osobních údajů s interní databází).

„Zaujalo mě a přišlo mi velmi dobré, že když test napíši, tak mám poté přístup k videorozboru, kde je vše úžasně vysvětlené 🙂 a pokud jsem se přece jen chtěla na něco doptat, tak jsem měla přístup i k webináři, kde byli velmi ochotní učitelé a krásně vše vysvětlili. Myslím si, že Váš program je ta nejlepší cesta k přípravě na SŠ. Budu doporučovat všem budoucím deváťákům!“

Rodiče naší absolventky Anežky

Více recenzí rodičů

Více o přípravě na přijímačky

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.

Od To dáš! vím, kolik bodů potřebuji pro přijetí na svoji vysněnou školu a vím, jak body získám.

Už žádné drahé a nudné učebnice, žádné nejisté rodičovské doučování po večerech. S klidem vím, že je o přípravu kompletně postaráno.

Na přednášce pro rodiče jsme se dozvěděli vše důležité, co musíme jako rodiče tento rok vědět. Dění okolo zkoušek sleduje To dáš! za nás.

Dívka vyplňuje test.

Mám pevné místo pro přípravu v kalendáři. To dáš! mi nedovolí se na učení vykašlat, všichni jsou na mě milí a podporují mě.

Vím, jak zvládnout stres a rozvrhnout si čas. Získané sebevědomí, testová strategie i schopnost plánovat si učení se mi bude hodit i nadále – třeba u maturity!

Víme, co děláme, a na vaši vysněnou školu vás dostaneme.

Koupit Přijímačky nanečisto

Čtyřletá gymnázia jsou školy, o které je mezi deváťáky velký zájem, a to zejména o gymnázia ve velkých městech. Gymnázia si proto často nad rámec jednotné přijímací CERMAT zkoušky stanovují také další kritéria pro přijetí, tzv. školní část přijímací zkoušky. Požadavky na školní část zkoušky gymnázia zveřejňují do konce ledna. Často to bývá zahrnutý prospěch, tedy průměr žáka z osmé třídy a poloviny deváté třídy, účast v olympiádách a odborných soutěžích nebo vlastní test studijních předpokladů. Váha CERMAT testů v celkovém hodnocení přijímacího řízení by však měla být minimálně 60 %.

Nabídka gymnázií je široká a bývá složité se v ní zorientovat, zároveň ne všechna gymnázia jsou tak žádaná. Při výběru té správné střední školy nebo gymnázia byste měli znát odpovědi na těchto 21 otázek pro výběr té správné SŠ, které jsme pro vás připravili. Vřele také doporučujeme, abyste využili naši databázi středních škol.

 1. Kolik je potřeba bodů pro přijetí na vysněné gymnázium?
  • Bodové hranice pro přijetí na gymnázia (zejména ve velkých městech) bývají vyšší, než u ostatních středních škol (zhruba 70 bodů a více).
  • Pokud se rozhodnete připravovat se na přijímačky na čtyřletá gymnázia s námi, máme pro vás databázi bodových hranic pro konkrétní gymnázia, kde zjistíte, kolik bodů z CERMAT přijímaček měl poslední přijatý uchazeč v minulých letech.
 2. Školní zkouška
  • Většinou se v rámci školní části přijímací zkoušky na gymnázium hodnotí prospěch, případně účast v olympiádách a soutěžích.
  • Některá gymnázia doplňují jednotné CERMAT přijímačky např. svým testem obecných studijních předpokladů. Termín konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrýval s termíny jednotné přijímací zkoušky.
 3. Bonifikace u přihlášky
  • Další body v přijímacím řízení na gymnázia mohou žáci získat za prospěch, účast v olympiádách a soutěžích nebo z testu ve školní části přijímací zkoušky. Kritéria zkoušky vyhlašuje vždy ředitel školy do 31. ledna v daném šk. roce.

přijímačky na gymnázium - budova gymnázia

V našem e-shopu můžete volit předplatná přijímačkových simulací pro různé počty termínů. Naše příprava na přijímačky na gymnázium zahrnuje 3 formy zkouškových dní, které můžete v rámci předplatného libovolně kombinovat. Sami si tedy vybíráte termíny i formy účasti, které vám nejvíce vyhovují. Každý víkend se píší jiné originální testy přesně podle formátu CERMAT. Přijímačky na gymnázium můžete absolvovat v prezenční formě či plně distančně z domova.

Chapec v lavici píšící test.

V rámci našich přijímaček nanečisto budete psát test z českého jazyka a z matematiky za stejných podmínek jako u „ostré“ přijímací zkoušky. Celým procesem vás provede náš živý průvodce, který vám kromě zadání testů a pravidel zkoušky předá i naši unikátní strategii efektivního řešení testu. Navíc obratem zodpoví jakékoli dotazy. Zaměřujeme se na úlohy, kde žáci často chybují a další specifické úlohy, které musí budoucí žáci gymnázií bezpečně vyřešit. Myslíme na všechno – u distanční varianty máte přesnou časomíru a autentický šum třídy.

přijímačky na gymnázium - maminka se synem

Zkušení a přátelští učitelé vysvětlí správný postup řešení a prozradí, jak různé druhy úloh řešit. Také zodpoví všechny vaše dotazy. Výuka po prezenčním testu (se základním rozborem řešení) trvá pro každý předmět 60 minut. Vybírat můžete mezi prezenční výukou ve škole či videorozborem na doma, ke kterému se můžete kdykoli vrátit. V osobní zóně se navíc můžete podívat, kolik bodů jste z jednotlivých přijímačkových dní nanečisto dostali a sledovat, jak se zlepšujete. Navíc pro vás máme živá vysílání, ve kterých vám předáme další tipy ohledně výběru střední školy, technik učení, testové strategie, zvládání nervozity a prozradíme, jak zvládnout chytáky u přijímaček na gymnázia a vyvarovat se zbytečných chyb.

přijímačky na gymnázium - chlapec u tabule

Na konci přijímačkového dne máte všechny testové materiály k dispozici – opravené záznamové archy, testová zadání a klíče se správným postupem řešení jednotlivých úloh. Ve své on-line osobní zóně máte přehled svých výsledků i porovnání s ostatními účastníky. V osobní zóně také najdete unikátní databázi bodových hranic pro konkrétní gymnázia, kde zjistíte, kolik bodů z CERMAT přijímaček měl poslední přijatý uchazeč v minulých letech.

Graf zobrazující body z testu z matematiky.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

Konkrétní den přípravné zkoušky si můžete vždy
zvolit v rámci své osobní zóny po dokončení nákupu.

Zobrazit všechny termíny Koupit Přijímačky nanečisto

Kromě nákupu 1 termínu nabízíme také zvýhodněné balíčky
s více termíny. Ze zkušenosti víme, že po 5 testech se
začnou výsledky žáka výrazně zlepšovat.

1 účast

750 Kč

750 Kč za 1 účast

5 účastí

3 700 Kč

740 Kč za 1 účast

10 účastí

7 200 Kč

základ

15 účastí

10 690 Kč

beru to vážně

Neomezeně

14 900 Kč

sezóna 2023/2024

Kromě 100% záruky spokojenosti
máte i plnou flexibilitu.

Koupit Přijímačky nanečisto

Po zakoupení můžete v rámci našeho předplatného termíny i formu přípravy libovolně měnit. Kromě prezenční nabízíme i distanční Přijímačky nanečisto.

Můžete tedy přijít několikrát k nám do školy na Praze 4 a vyzkoušet si atmosféru zkoušky přímo ve třídě.

Zkuste přípravu na gymnázium formou Přijímaček nanečisto!

Jedinečná simulace, vysvětlení postupu řešení od přátelských učitelů a okamžitá zpětná vazba,

Koupit Přijímačky nanečisto

Zobrazit další recenze

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.Zpracovávám objednávku