Přetlak zájemců o volná místa ve 2. kole přijímaček

Přetlak zájemců o volná místa ve 2. kole přijímaček

Server Eduzín.cz upozorňuje na to, že v zejména v Praze a Středočeském kraji mají žáci devátých tříd, kteří nebyli v 1. kole přijímaček přijati na SŠ, velké problémy najít místo na školách ve 2. kole. A to bez rozdílu toho, zda jde o maturitní či učební obory. Ve Středočeském kraji má volná místa ve 2. kole přijímaček podle Eduzínu pouze jedna SŠ ve Vlašimi. Na příkladu rodiny Matouškových, jejichž syn nebyl přijat, ilustruje situaci mnoha rodičů, kteří zoufale podávají přihlášky ve 2. kole, stojí dlouhé fronty přímo ve školách a jsou zoufalí. Rodiče mají strach, že i v příštím roce bude situace podobná, a tak chtějí za každou cenu získat pro své děti jakékoliv místo na střední škole nebo učilišti. Východiskem do budoucna je digitalizace systému přijímacího řízení a možnost podávání více přihlášek na střední školy. Více čtěte v článku serveru Eduzín.

Číst dále
eduzin.cz


Zpracovávám objednávku