Přestanou se u přijímaček hodnotit známky ze ZŠ?

Přestanou se u přijímaček hodnotit známky ze ZŠ?

Server Echo24.cz ve svém článku zveřejnil výsledky loňské studie, ze které vyplývá, že v Česku existují významné rozdíly v přísnosti známkování na různých ZŠ. To poté ovlivňuje ambice žáků např. při podávání přihlášek na SŠ, kam se povinně vyplňují známky z 8. a poloviny 9. třídy ZŠ. Podle serveru mají při stejných dovednostech žáci z přísněji známkujících škol nižší studijní ambice se srovnání se žáky z mírněji známkujících škol. Rozdíly přitom mohou být až o celý klasifikační stupeň. Pro školy i rodiče jsou známky stále ten hlavní a rozhodující ukazatel. Známky tedy velmi ovlivňují budoucnost žáků. MŠMT pracuje na novém dlouhodobém záměru vzdělávání pro rok 2023–2027 (měl by jít ke schválení vládě v říjnu 2023), ve kterém chce zrušit seznam známek v přihláškách na SŠ. V souvislosti s novými učebními plány se diskutuje také o zavedení jiného hodnocení, než je známkování, a to zvláště u žáků na prvním stupni ZŠ. Mohlo by jít o více kritérií hodnocení, než hodnocení jednou známkou, což už dnešní podoba školského zákona umožňuje. Více podrobností čtěte v článku serveru Echo24.cz.

Číst dále
echo24.cz


Zpracovávám objednávku