Předplatné

Obecně:

Tabulku můžete posunovat doprava.
Znalosti
(testované učivo a
zlepšení v látce)
Dovednosti
(rozvržení času, záznamový arch, pravidla)
Sebevědomí
(strategie, eliminace stresu, klid a pohoda)
neomezeně
(21 účastí)
4 4 4
10 účastí 3 4 4
5 účastí 2 3 3
3 účasti 2 2 2
1 účast 1 2 1

Podrobně:

Tabulku můžete posunovat doprava.
S tímto předplatným: mám jistotu, že:
21 účastí
(neomezeně)
1 Jsem prošel opakovaně celý arzenál Cermat typových úloh;
1 Díky praxi a výuce není typ otázky a okruh učiva, který by mě v testu překvapil, chytákům se směju;
1 Bodování, opravování a průběh zkoušky znám jako svoje boty, klidně bych mohl být zadávající učitel;
1 Mám vlastní odzkoušenou a praxí vypilovanou strategii – prostě vím, co mám dělat;
1 Mockrát jsem zažil stres z cizí školy a plné třídy, umím se s nervozitou poprat;
1 Čas mě netrápí, jsem zvyklý ho umět rozvrhnout a poradím si, i když nestíhám.
10 účastí 1 Prošel jsem všechny typové úloh Cermat;
1 Díky praxi a výuce bezpečně poznám typy otázek a okruh učiva, s většinou chytáků si poradím;
1 Bodování, opravování a průběh zkoušky znám jako svoje boty;
1 Mám vlastní odzkoušenou strategii – znám svoje silné a slabé stránky a podle toho pracuji;
1 Mockrát jsem zažil stres z cizí školy a plné třídy, umím se s nervozitou poprat;
1 Čas si umím rozvrhnout a poradím si, i když nestíhám.
5 účastí 1 Prošel jsem většinu typových úloh Cermatu;
1 Orientuji se v komplexnosti úloh – poznám okruhy učiva a se základními chytáky si poradím;
1 Bodování, opravování a průběh zkoušky mě nepřekvapí;
1 Z výuky a ze svých testů mám dostatek podkladů pro tvorbu vlastní testové strategie, kterou budu dále pilovat;
1 Zažil jsem nervozitu z cizí školy a plné třídy, vím, jak moc mě stres ovlivňuje a jak s ním pracovat;
1 Vím, jak zvládám testy časově a umím si čas lépe rozvrhnout.
3 účasti 1 Prošel jsem část typových úloh Cermatu;
1 Vím, jak vypadá Cermat test z ČJ a z M – vidím typové úlohy, poznám jeho rozsah testu;
1 Vím, jak na tom jsem (popř. co se musím doučit) + jak komplexní / náročné úlohy jsou;
1 Spolehlivě pracuji se záznamovým arch, kam se píší všechny odpovědi;
1 Znám podmínky ostré zkoušky včetně časomíry a různých požadavků (obtahování rýsování apod.);
1 Mám své testy obodované dle Cermat hodnocení, díky výuce znám možnosti řešení;
1 Díky opakované návštěvě vím, zdali se zlepšuji a jakou roli u mě hraje stres;
1 účast 1 Vím, jak vypadá Cermat test z ČJ a z M – vidím typové úlohy, poznám jeho rozsah testu;
1 Výuka mi ukáže, jak komplexní / náročné úlohy jsou, porovnám je s tím, co děláme na ZŠ;
1 Zkusím záznamový arch, kam se píší všechny odpovědi;
1 Zkusím si podmínky ostré zkoušky včetně časomíry a různých požadavků (obtahování rýsování apod.);
1 Mám své testy obodované dle Cermat hodnocení;
1 Zažiju atmosféru zkoušky, stres a nervozitu z cizího prostředí.


Zpracovávám objednávku