Počty přihlášek a šance na přijetí na konkrétní obory v Praze

Datum vytvoření: 06. 03. 2024
Poslední aktualizace: 11. 03. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Na státní gymnázia v Praze se dle našeho odhadu nedostane 32 % uchazečů. Odhadujeme také, že přes 50 % uchazečů se nedostane na obory Bezpečnostně právní činnost a Informační technologie.

To dáš! doplňuje analýzu Deníku N z 6. března 2023:

Deník N ve svém článku tvrdí:

„Naopak na čtyřletá gymnázia se v metropoli dostane téměř každý, počítáme-li to pouze podle přihlášky první priority. I tam ale mohou čísly zamíchat další přihlášky v pořadí, teoreticky by ale poměr přijatých a nepřijatých neměl být zásadně velký.“

Deník N, 2024, Kolik dětí se přihlásilo na „vaše“ čtyřleté gymnázium a kolik má volných míst.

Článek je kvalitně zpracovaný a interaktivní mapa je pro rodiče užitečná, domníváme se ale, že se jedná o neúplnou interpretaci dat. V analýze totiž nejsou oddělené soukromé a státní školy, což nejvíce zamíchá právě s převisem přihlášek na gymnázia. Státní gymnázia mají totiž velký přetlak – nejčastěji totiž figurují na prioritě 1.

Soukromé školy mají naopak méně přihlášek s prioritou 1, než otevírají míst, a i celkový počet přihlášek je mnohdy menší, než nabízejí míst. Sloučená analýza tedy předpokládá optimální překryv mezi uchazeči o státní školy a o soukromá gymnázia. Momentálně ale nelze z ničeho usuzovat, že si uchazeči dali státní gymnázium jako prioritu 1 a na 2. a 3. místa soukromá gymnázia, která v Praze rodiče vyjdou okolo 100 000 Kč / rok.

Průkaznější čísla pro Prahu jsou tedy tato následující:

Obor Kapacita v 1. kole Přihlášek s prioritou 1 Převis poptávky v % Nedostane se (%) – odhad*
Gymnázium – státní (Praha) 2 281 3 355 47 % 32,01 %
Gymnázium – soukromé (Praha) 1 465 742 -49%  0 %

Další obory v Praze s velkým převisem na státních školách:

Obor Kapacita v 1. kole Přihlášek s prioritou 1 Převis poptávky v % Nedostane se (%) – odhad*
Bezpečnostně právní činnost 189 520 175 % 63,65 %
Informační technologie 648 1394 115 % 53,52 %
Ekonomika a podnikání 358 678 89 % 47,20 %
Obchodní akademie 751 1228 64 % 38,84 %
Stavebnictví 361 530 47 % 31,89 %

Kompletní statistika je na konci článku.

Kromě toho se nepočítá s čísly z 2. a 3. priority, což dle našeho názoru může s přetlakem na obory ještě zamíchat. Předpokládejme, že až 3. přihláška je považována za jakousi záložní, a tedy i v prioritě 2 se dá očekávat zvýšený zájem o populární obory.

Např. neúspěšný uchazeč ze státního gymnázia (odhad – nedostane se okolo 32 % uchazečů) se dostane na obchodní akademii (priorita 2 či 3), na jeho úkor se nedostane jiný uchazeč. Tím by se zhoršil momentální odhad procent nepřijatých na obchodní akademie z 38,84 % na vyšší podíl.

Otázkou také je, kolik žáků z Prahy si dávalo jako nižší prioritu mimopražské školy a kolik žáků mimo metropoli si dalo jako 2. a 3. volbu školy v Praze. Z naší praxe víme, že je častější spíše 2. možnost – záložní školu v Praze volí hlavně žáci ze Středočeského kraje, kde si dají na 1. místo svou nejbližší školu (s poptávaným oborem) v kraji, ale pro dojíždění je pak nejbližší alternativou (2. a 3. priorita) škola v Praze.

Obecně jsou ale podkladová data pro analýzu oborové poptávky nedostatečná (nemáme např. deanonymizovaná položková data o struktuře přihlášek na jednotlivé SŠ, ze které by šel odvodit překryv a vztahy mezi obory a prioritami jednotlivých uchazečů). Proto nadále tvrdíme, že oborové odhady jsou orientační a je nutné je brát se značnou rezervou. Doporučujeme tedy dívat se na celkový počet přihlášek a počet přihlášek s prioritou jedna na vámi vybraných školách. 

Jediný kvalifikovaný odhad, který lze v tuto chvíli učinit, je ten, že se dle odhadu počtu unikátních přihlášek a počtu vypsaných míst na maturitních oborech SŠ v Praze odhaduje, že se v 1. kole přijímacího řízení nedostane okolo 20 % všech uchazečů, tedy okolo 3 500 dětí.

Kraj: Praha
Obory: Všechny maturitní 4leté v denní formě vzdělávání
Nabízená místa: 14 200
Poptávka po místech*: 17 795
Dostane se odhadem: 14 200
Nedostane se odhadem: 3 595
Nedostane se odhadem: 20,20%

* Odhad = pracujeme s počtem přihlášek s prioritou 1 v maturitních oborech denní formy. Jelikož žáci si podávali i přihlášky s prioritou 2 a 3, je celkový počet přihlášek vyšší (49 167). Ale jelikož každý zájemce o maturitní obor musel podat přihlášku s prioritou 1, z toho odvozujeme celkovou poptávku unikátních uchazečů po místech. Náš odhad 20 % nepřijatých je tedy před druhým kolem, jehož vypsání lze očekávat od několika škol (viz níže), které nyní hlásí méně uchazečů než mají vypsaných míst. Zdroj: data Cermatu (DIPSY), MŠMT a ČŠI.

Odhad šance na nepřijetí (kolik % se nedostane) na státní školy

Obor Kapacita v 1. kole Přihlášek s prioritou 1 Převis poptávky v % Nedostane se (%) – odhad*
Pedagogické lyceum 30 139 363% 78,42%
Asistent zubního technika 40 145 263% 72,41
Veterinářství 30 96 220% 68,75
Užitá malba 10 31 210% 67,74
Kosmetické služby 58 163 181% 64,42
Bezpečnostně právní činnost 189 520 175% 63,65
Zdravotnické lyceum 78 211 171% 63,03
Provozní elektrotechnika 15 38 153% 60,53
Chovatel cizokrajných zvířat 30 69 130% 56,52
Design interiéru 10 23 130% 56,52
Informační technologie 648 1394 115% 53,52
Ekonomika a podnikání 358 678 89% 47,20
Informační služby 54 100 85% 46,00
Užitá fotografie a média 12 22 83% 45,45
Veřejnosprávní činnost 300 550 83% 45,45
Praktická sestra 134 242 81% 44,63
Knihkupecké a nakladatelské činnosti 30 54 80% 44,44
Předškolní a mimoškolní pedagogika 60 108 80% 44,44
Masér sportovní a rekondiční 54 95 76% 43,16
Autotronik 108 188 74% 42,55
Kombinované lyceum 32 53 66% 39,62
Obchodní akademie 751 1228 64% 38,84
Multimediální tvorba 90 145 61% 37,93
Scénická a výstavní tvorba 36 57 58% 36,84
Konzervátorství a restaurátorství 12 18 50% 33,33
Oděvnictví 30 45 50% 33,33
Řezbářství 10 15 50% 33,33
Gymnázium 2281 3355 47 % 32,01 %
Stavebnictví 361 530 47% 31,89
Fotograf 30 44 47% 31,82
Gymnázium se sportovní přípravou 30 44 47% 31,82
Grafický design 134 194 45% 30,93
Dopravní prostředky 30 42 40% 28,57
Podnikání 298 413 39% 27,85
Bezpečnostní služby 24 33 38% 27,27
Chovatelství 25 34 36% 26,47
Provoz a ekonomika dopravy 175 235 34% 25,53
Letecký mechanik 41 55 34% 25,45
Ekologie a životní prostředí 30 38 27% 21,05
Aplikovaná chemie 156 194 24% 19,59
Přírodovědné lyceum 30 36 20% 16,67
Tvorba hraček a herních předmětů 10 12 20% 16,67
Nutriční asistent 28 32 14% 12,50
Ekonomické lyceum 450 513 14% 12,28
Textilní výtvarnictví 29 33 14% 12,12
Modelářství a návrhářství oděvů 54 61 13% 11,48
Zahradnictví 32 36 13% 11,11
Stavební provoz 38 42 11% 9,52
Oční optik 30 33 10% 9,09
Elektrotechnika 308 331 7% 6,95
Nábytkářská a dřevařská výroba 86 89 3% 3,37
Telekomunikace 85 87 2% 2,30
Propagace 30 30 0%
Uměleckořemeslné zpracování kovů 7 7 0%
Technické lyceum 120 118 -2%
Laboratorní asistent 30 29 -3%
Mechanik elektrotechnik 195 187 -4%
Technická zařízení budov 15 14 -7%
Provozní technika 20 18 -10%
Cestovní ruch 190 169 -11%
Ortoticko – protetický technik 25 22 -12%
Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 8 7 -13%
Sociální činnost 137 118 -14%
Polygrafie 30 25 -17%
Mechanik seřizovač 23 17 -26%
Chemik operátor 30 22 -27%
Hotelnictví 292 210 -28%
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 28 20 -29%
Logistické a finanční služby 60 42 -30%
Geodézie a katastr nemovitostí 60 41 -32%
Technologie potravin 60 41 -32%
Umělecké řemeslné práce 24 16 -33%
Gastronomie 120 76 -37%
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 21 13 -38%
Strojírenství 210 129 -39%
Analýza potravin 30 17 -43%
Obchodník 75 37 -51%

Odhad šance na nepřijetí (kolik % se nedostane) na soukromé školy

Obor Kapacita v 1. kole Přihlášek s prioritou 1 Převis poptávky v % Nedostane se (%)
Užitá malba 8 17 113% 52,94 %
Vlasová kosmetika 20 38 90% 47,37
Cestovní ruch 122 227 86% 46,26
Propagace 15 27 80% 44,44
Informační technologie 164 288 76% 43,06
Mechanik elektrotechnik 23 38 65% 39,47
Modelářství a návrhářství oděvů 5 8 60% 37,50
Umělecké řemeslné práce 29 41 41% 29,27
Bezpečnostně právní činnost 195 255 31% 23,53
Provoz a ekonomika dopravy 30 38 27% 21,05
Podnikání 76 94 24% 19,15
Autotronik 50 58 16% 13,79
Hotelnictví 60 69 15% 13,04
Multimediální tvorba 132 133 1% 0,75
Design interiéru 27 27 0% 0,00
Praktická sestra 56 54 -4%
Grafický design 236 223 -6%
Knihkupecké a nakladatelské činnosti 30 27 -10%
Kombinované lyceum 40 36 -10%
Kosmetické služby 58 52 -10%
Reprodukční grafik pro média 84 75 -11%
Ekonomika a podnikání 385 319 -17%
Předškolní a mimoškolní pedagogika 50 41 -18%
Sociální činnost 64 50 -22%
Hudebně dramatické umění 25 19 -24%
Pedagogické lyceum 128 88 -31%
Gastronomie 117 80 -32%
Obchodní akademie 220 142 -35%
Užitá fotografie a média 28 18 -36%
Gymnázium 1465 742 -49%
Veřejnosprávní činnost 112 52 -54%
Provozní technika 15 6 -60%
Zpěv 23 9 -61%
Zahradnictví 58 18 -69%
Starožitník 12 3 -75%
Tanec 36 6 -83%
Nutriční asistent 30 4 -87%
Hudba 72 3 -96%
Ekonomické lyceum 56 2 -96%


Zpracovávám objednávku