1. O našich učitelích

Trápí vás matematika? Hledáte doučování matematiky? Tak to jste u nás správně. Doučování k přijímacím zkouškám na střední školy pro nás zajišťuje tým přátelských a kvalifikovaných učitelů. Někteří z nich dříve pracovali přímo pro CERMAT.

❗Učitelé vždy kladou důraz na:

 • interpretaci zadání,
 • srozumitelné a stravitelné vysvětlení postupu řešení testových úloh,
 • práci s chybou a s chytáky.

2. Doučování matematiky – co přesně doučujeme

Doučujeme deváťáky na jednotné CERMAT přijímací zkoušky na střední školy. Připravujeme si vlastní testy, které přesně odpovídají struktuře, formátu i bodování testů CERMAT. Testy z českého jazyka i matematiky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání, stejně jako testy CERMATu. Připravují je odborní a kvalifikovaní pedagogové (někteří dříve pracovali přímo pro CERMAT).

CERMAT testy

Více o CERMAT testech Koupit Přijímačky nanečisto

3. Jak mi doučování z matematiky pomůže?  (Výuka ve škole + videorozbory)

Nabízíme možnost doučování ve škole s učiteli po prezenčním termínu našich přijímaček nanečisto nebo formou videorozborů na doma. Prezenčně ve škole vám zkušení a vstřícní učitelé dají okamžitou zpětnou vazbu bezprostředně po napsání testů: vysvětlí správná řešení úloh a můžete se jich na cokoliv zeptat. Videorozbory jednotlivých testů mají tu výhodu, že se k nim můžete opakovaně vracet.

Díky našemu doučování se naučíte:

 • řešit testy v časovém limitu
 • rozpoznat typové úlohy
 • efektivně postupovat při řešení typových úloh
 • zvolit si svou jedinečnou testovou strategii
 • zbytečně neztrácet body díky znalosti častých chytáků
 • znatelně zvýšit bodový zisk v testech
 • pracovat s nervozitou a zbavit se stresu u přijímací zkoušky

4. Jaké metody doučování matematiky používáme?

Našim cílem je, aby se u nás žák při samotném doučování cítil dobře a nic ho zbytečně nestresovalo. Proto při našem doučování k přijímacím zkouškám používáme řadu ověřených a moderních pedagogických/didaktických metod, např.:

 • žáky nevyvoláváme ani nezkoušíme před tabulí, ale do výuky se snažíme zapojovat celou třídu pomocí zábavných kolektivních metod (např. hlasování nebo semafor, pomocí kterého žáci ukazují, jak látku chápou)
 • u podrobného rozboru jdeme opravdu do hloubky a prezentujeme nejefektivnější metodu řešení tak, aby ji pochopil i žák, kterému látka není jasná
 • klademe důraz na vysvětlení postupu krok za krokem a nepředpokládáme předchozí vědomosti/dovednosti
 • rozebíráme časté chytáky a zaměřujeme se na úlohy, kde žáci často chybují
Zelená kartička pro doučování matematiky
žlutá kartička pro doučování matematiky
červená kartička pro doučování matiky

Zobrazit recenze Přijímaček nanečisto Koupit Přijímačky nanečisto

5. Struktura hodiny doučování matematiky k přijímačkám

Můžete si u nás vybrat přesnou simulaci přijímacích zkoušek formátu CERMAT s podrobným nebo základním rozborem řešení. Jaké jsou v nich rozdíly?

Jaké jsou rozdíly mezi podrobným a základním rozborem řešení?

PODROBNÝ ROZBOR ŘEŠENÍ (M)

 • obsahuje precizní videorozbor a živé vysílání pro dotazy
 • rozebereme test úlohu po úloze s podrobným postupem řešení
 • projdeme všechny úlohy v testu
 • dostanete další příklady a tipy navíc
 • důraz na vysvětlení bodování a testovou strategii
 • máte 60 min prostor pro otázky
 • možnost se k jednotlivým vysvětlením a problematickým úlohám kdykoliv vrátit 

ZÁKLADNÍ ROZBOR ŘEŠENÍ (M)

 • 2x 60 minut s učitelem u nás ve škole
 • řešení úloh s celou třídou
 • úvodní zhodnocení testu (co žákům přišlo nejtěžší)
 • probírají se testové úlohy, které dělaly většině žáků největší problém
 • průběžně s vysvětlením se prochází bodování a testová strategie
 • pokud je potřeba a zbývá prostor, učitel přidá ještě další příklad na stejné téma
 • na konci hodiny je prostor pro dotazy
 • těsně před koncem hodiny učitel zůstává ve třídě a žáci za ním mohou přijít jednotlivě, pokud by se před třídou styděli

Koupit Přijímačky nanečisto

6. Online doučování matematiky

Přijímačkové doučovací jednohubky z matematiky – naše doplňková videa k výuce na našich kurzech

Snažíme se žákům látku také vysvětlit v krátkých videích, kde shrnujeme vždy to nejdůležitější o dané problematice v několika minutách.

6.1 Doučování z matematiky – Thaletova kružnice

6.2 Doučování z matematiky – mapa a její měřítko

6.3 Doučování z matematiky – matematické operace

Koupit Přijímačky nanečisto

7. FAQs k doučování matematiky

1. Je při výuce matematiky prostor na dotazy?

Ano, při podrobném rozboru je dokonce 60 minut pro dotazy na každý předmět, v základním rozboru je omezenější prostor jen na konci hodiny.

2. Stihne se probrat celý test?

V podrobném rozboru se vždy prochází celý test. V základním rozboru to čas 60 minut na každý předmět bohužel většinou nedovolí. Učitel stihne zpravidla probrat cca 2/3 testu. 

3. Je možné i individuální doučování – nabízíte doučování z matematiky?

Nabízíme podrobný rozbor testů, kdy rozebereme vždy celý test úlohu po úloze s podrobným postupem řešení. Tato forma doučování je vysoce personalizovaná, jelikož umožňuje se k jednotlivým vysvětlením a problematickým úlohám kdykoliv vrátit.

4. Probírá učitel jen úlohy v testech, nebo jde nad jejich rámec a vysvětluje i celou látku?

5. Je možné mít doučování pouze z matematiky/českého jazyka?

6. Jak je to s obtížností a strukturou Vašich testů?

Naše testy formátem a strukturou přesně odpovídají testům u JPZ. Způsoby bodování jednotlivých úloh, povolené pomůcky a způsoby zápisu odpovědí jsou vždy stejné jako u ostré zkoušky. V naší přípravě dbáme na to, aby byly podmínky psaní testů totožné jako při ostré zkoušce. Dodržujeme časové limity na psaní testů a žáci odpovídají na úlohy do záznamových archů.

nejčastější chyby u CERMAT testů

Koupit Přijímačky nanečisto

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku