CERMAT testy jsou objektivnější než vlastní testy škol

CERMAT testy jsou objektivnější než vlastní testy škol

Předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček se vyjádřil k připomínkám, které v posledních týdnech zaznívají na adresu jednotných přijímaček CERMAT. V médiích se řeší, že by střední školy měly více spoléhat kromě jednotných přijímaček také na tzv. školní část přijímací zkoušky, která může mít až 40 % váhy na celkovém přijímacím řízení. Školy jsou kritizovány, že ve většině případů přijímají žáky pouze na základě výsledků jednotných CERMAT testů a netvoří si ve větší míře vlastní testy na přijímačky. Dle názoru Jiřího zajíčka by testy, které by si připravovaly střední školy samy, nebyly zdaleka tak objektivní a znamenaly by pro školy velkou administrativní i personální zátěž. Testy jednotné přijímací zkoušky jsou sestavené experty a zejména pro všeobecně vzdělávací obory jsou pro rozřazení uchazečů velice vhodné. Jako kladné také Zajíček hodnotí zahrnutí výsledků ze ZŠ do přijímacího řízení, i když ani vysvědčení na ZŠ nelze objektivně porovnat, a proto by vyšší váhu vždy přikládal jednotným testům. Ani osobní pohovory nevidí jako vhodné přijímací kritérium kvůli subjektivitě při hodnocení. Více čtěte na serveru Aktuálně.cz.

Číst dále
zpravy.aktualne.cz


Zpracovávám objednávku