Bylo nás 5: matematika

1. Poměr a měřítko mapy

2. Přímá a nepřímá úměrnost

3. Rovnice

4. Úlohy o pohybu

5. Slovní úlohy s geometrickým základemZpracovávám objednávku