Počet žáků s SPU, kterým jsme již na našich přijímacích zkouškách nanečisto pomohli:

0

V čem je jednotná přijímací zkouška pro žáky s SPU jiná?

Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) mají zpravidla nárok na prodloužení časového limitu či úpravu podmínek zkoušky (např. mohou být ve třídě samotní či použít pomůcky jako zvýrazňovače, dyslektické pravítko či další papíry). Zejména prodloužení časového limitu představuje pro řadu žáků s SPU velkou výhodu. Proto  je důležité, aby se žák připravoval na zkoušku v podmínkách, které ho v dubnu opravdu čekají, a více času dokázal využít ve svůj prospěch.

 

Posudek z PPP již mám – co teď?

Pokud již máte od pedagogicko-psychologické poradny posudek, na základě kterého má žák nárok na navýšení časového limitu či úpravu podmínek u zkoušky, může si zkoušku u nás nanečisto vyzkoušet přesně tak, jak ho bude v dubnu čekat naostro. Posudek s sebou brát nemusíte, stačí nás jen předem informovat o jeho obsahu. Určitě se ozvěte, i pokud se v posudku neorientujete a potřebujete pomoci s jeho výkladem.

V obou případech se prosím obraťte na naši infolinku (kontakt viz níže), kde je Vám s poradenstvím ohledně SPU k dispozici slečna Ing. Petra Haratická. Veškeré poradenství je u nás samozřejmě nezávazné a zdarma. 🙂 Nebojte se tedy ozvat a poradit se!

 

Posudek z PPP ještě nemám a potřebuji poradit

Pokud potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny ještě nemáte, rádi Vám na naší infolince poradíme, jak ho získat a na co si dát pozor.

V tomto případě se prosím obraťte na naši infolinku, kde je Vám s poradenstvím ohledně SPU k dispozici slečna Ing. Petra Haratická. Veškeré poradenství je u nás samozřejmě nezávazné a zdarma. ☺️

Infolinka pro rodiče žáků s SPU
K dispozici po – čt od 8:00 – 19:00, v pá od 8:00
– 17:00 a ve dny konání Přijímaček nanečisto
po celou dobu provozu.
+420 736 276 133

Formy úpravy zkoušky CERMAT

Navýšení časového limitu

Nejčastější formou úpravy podmínek je navýšení časového limitu zkoušky. Vždy se jedná o navýšení o 25, 50, 75 nebo 100 %. Navýšení limitu je vždy stejné pro oba testy (u matematiky se časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5):

  Český jazyk a literatura     Matematika  
Standard (bez navýšení)     60 minut   70 minut
Navýšení o 25 %   75 minut   90 minut
Navýšení o 50 %   90 minut   105 minut
Navýšení o 75 %   105 minut   125 minut
Navýšení o 100 %   120 minut   140 minut

 

Kompenzační pomůcky

Další častou formou úpravy podmínek je umožnění použití kompenzačních pomůcek. Mezi ty se řadí například zvýrazňovací fixy, záložky pro udržení řádku (a dyslektická pravítka), slovníky (např. synonym), lupa, sluchadlo či počítač. 

Ačkoli CERMAT na svém webu uvádí: “Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči vzniknout neoprávněná výhoda. Proto mezi povolené pomůcky nikdy nepatří encyklopedie, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny nebo kalkulačka.” (Cermat.cz, 2019), tak nám bylo pracovníky CERMATu potvrzeno, že dyskalkulik může mít při zkoušce kalkulačku, pokud je to v jeho případě nutné. V takovém případě ale musí být kalkulačka vysloveně uvedena v doporučení školského poradenského zařízení.

 

Další úpravy podmínek

Zejména pro žáky s poruchou pozornosti či autistického spektra může být doporučena úprava místnosti, ve které se zkouška koná (žák píše s ostatními dětmi se stejným navýšením či na doporučení může být v učebně i sám). Učebna může být upravena tak, aby žák nebyl rušen a nic neodvádělo jeho pozornost (např. umístění do rohu, zatažená okna). Školy by měly zajistit i polohovatelnou lavici nebo přisvětlení, pokud to posudek vyžaduje.

Může být také zajištěna podporující osoba, zpravidla asistent, který vykonává praktickou či technickou asistenci, např. se zápisem úloh, předčítáním textu či motivováním žáka.

Žákům se specifickými poruchami učení je také možné upravit formu, jakou zapisují odpovědi. Místo zápisu do záznamového archu žáci zapisují úlohy přímo do zadání či na list papíru. Stejně jako u předchozích bodů je nutné, aby tato doporučení byla specificky uvedena v posudku, jinak si je nelze nárokovat.

 

Hodnocení zkoušky pro žáky s SPU

Žáci s úpravou podmínek zkoušky mají i jiný způsob hodnocení záznamových archů. I uzavřené úlohy, které standardně opravuje počítač, těmto žákům opravuje hodnotitel CERMATu. Hodnotitel má k záznamovému archu žáka vždy k dispozici i informace z jeho posudku, ke kterým při opravování přihlíží. Stále je ale nutné dodržet formální náležitosti zkoušky. Na lidskou shovívavost a nadstandardní toleranci nelze spoléhat.

Užitečné odkazy a dokumenty:

Ke stažení:

Užitečné odkazy:

Přihlásit se nyní!