Přijímací zkoušky a řízení na SŠ ve školním roce 2021/22

Přijímací řízení na SŠ (výběr SŠ, podaní přihlášky, přijímací zkoušky na SŠ, podání zápisového lístku/odvolání) je obsáhlý a náročný proces. Proto jsme Vám pro školní rok 2021/22 připravili přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout.

Přijímací zkoušky na sš 2021

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Nejdůležitější milníky a termíny pro přijímací zkoušky na sš 2021/22

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na střední školy. Jsou v ní uvedeny jak termíny pro přijímací zkoušky, tak začátek přípravy přijímaček nanečisto.

Září 1.9. Začátek školního roku 2021/22 30.9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30.9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
Říjen Dny otevřených dveří na středních školách
Listopad 6.-7.11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 21/22 Dny otevřených dveří na středních školách Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky 25.-27.11. Veletrh středních škol Schola Pragensis 30.11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
Leden 2.-15.1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou 15.-31. Termín přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře
Duben 12.4. První termín příjímacích zkoušek 13.4. Druhý termín příjímacích zkoušek
Květen 10.5. První náhradní termín příjímacích zkoušek 11.5. Druhý náhradní termín příjímacích zkoušek

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) ve školním roce 2021/22

Poté, co zpřístupnění CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

  • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
  • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 2022), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Kalkulace celkového hodnocení přijímací zkoušky na SŠ

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

Obory SŠ s talentovou přijímací zkouškou:

2. – 15. 1. 2022 (pracovní dny)

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

15. – 31. 1. 2022 (pracovní dny)

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

2. – 15. 2. 2022 (pracovní dny)

termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (konají i jednotnou přijímací zkoušku dle termínů výše)

5. – 15. 2. 2022

vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou. Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

blank

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímací zkoušky nanečisto

Zdroje informací na této stránce věnující se přijímacím zkouškám na SŠ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky a testy CERMAT 2022. CERMAT [online]. 2022 Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře a zkoušky CERMAT. MŠMT [online]. 2021

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2021/22.


Rezervovat


Zpracovávám objednávku