Ostré přijímačky

Co musíte vědět o přijímačkách na 4 leté obory?


To podstatné o jednotných přijímačkách

Letos již čtvrtým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do zpravidla do konce ledna (přesné datum doplníme poté, co ho MŠMT v září zveřejní).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

První a druhý řádný termín přijímacích zkoušek jsou zpravidla dva po sobě jdoucí pracovní dny v polovině dubna. Konkrétní datum pro školní rok 2020/21 určuje v září MŠMT.

Termíny pro minulý školní rok:

 • 1. Termín
  • úterý 14. dubna 2020 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
  • čtvrtek 16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • 2. termín
  • středa 15. dubna 2020 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
  • pátek 17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
 • Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
  • 1. termín: 13. května 2020 (středa)
  • 2. termín: 14. května 2020 (čtvrtek)

Přehled důležitých milníků ve školním roce 2019/20

Tento přehled platí pro všechny žáky a žákyně 9. ročníku ZŠ, kteří se hlásí na maturitní obory bez talentové zkoušky (střední školy, obchodní a policejní akademie, čtyřletá gymnázia, technické obory atd).

2019:


začátek školního roku


do tohoto data musí MŠMT oznámit přesné datum dvou termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/20. S nejvyšší pravděpodobností se bude jednat třetí dubnový týden (13.–19. 4. 2020), po zveřejnění ministerstvem je obratem naleznete na této stránce.


dny otevřených dveří na středních školách


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s velkou konkurencí (berou 30 % přihlášených či méně)


veletrh středních škol Schola Pragensis


veletrh středních škol Schola Pragensis


veletrh středních škol Schola Pragensis


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacích zkoušek (jedná se o sobotu, tedy dle § 40 správního řádu je možné přihlášky podat nejpozději v pondělí 2. prosince 2019)

2020:


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s menší konkurencí


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacích zkoušek (jedná se o neděli, tedy dle § 40 správního řádu je možné přihlášky podat nejpozději v pondělí 2. března 2020)


první termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


druhý termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


termíny pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky


do tohoto data musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám.

Poté, co zpřístupnění CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

 • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
 • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s talentovou zkouškou:

2. – 15. 1. 2020 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

15. – 31. 1. 2020 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

2. – 15. 2. 2020 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

5. – 15. 2. 2020 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou. Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.O ostrých přijímačkách pro 4 leté obory do detailu
Co najdete v této sekci?

I. Úvod:

 • Co jsou to jednotné přijímací zkoušky?
 • Kdo nebo co je to CERMAT?
 • Jak vznikl název CERMAT?
 • Co od testu očekávat?

II. Obsah testů

 • Co obvykle v testech naleznete?
  • Český jazyk a literatura:
   • Obsah testu
   • Typy úloh
   • Specifikace
  • Matematika:
   • Obsah testu
   • Typy úloh
   • Specifikace
 • Co v testech nenajdete?

III. Jak probíhá hodnocení?

IV. V čem je to jiné? Úskalí a pravidla zkoušky

 • V čem jsou testy jednotných přijímaček tak odlišné
  • Odpovědi se nezaznamenávají do zadání, ale do záznamových archů
  • Nulová tolerance nečitelnosti či nenásledování formátu díky strojovému zpracování
  • Další úskalí spojená se standardizovaným formátem a strojovým zpracováním
  • Povolené pomůcky
  • Specifická skladba úloh
  • Průběh zkoušky a náročnost přijímačkového dne
  • Kalkulace celkového hodnocení

I. Úvod

Co jsou to jednotné přijímací zkoušky?

S tímto termínem se v současné době setkáváme stále častěji a častěji. Ale jaký je ve skutečnosti význam tohoto slovního spojení? Letos je to v řadě již po několikáté, co jsou žáci 9. ročníků základních škol, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání, povinni skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato zkouška je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT a je stejná pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol. V praxi to znamená, že žáci, kteří chtějí studovat na gymnáziu skládají stejnou zkoušku jako žáci, kteří chtějí studovat na střední škole bez talentové zkoušky nebo učební obor. Kolektiv To dáš! Přijímačky nanečisto připravuje žáky na jednotné přijímací zkoušky od jejich samotného začátku.

Kdo nebo co je to CERMAT?

V posledních letech je CERMAT velmi často skloňovaný termín. Kdykoliv jej někdo vysloví, vyvolá řadu emocí. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboli CERMAT, vzniklo v roce 2006 jako organizace, kterou řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Funkčně navazuje na vzdělávací organizace vzniklou v roce 1999 pod názvem Centrum pro reformu maturitní zkoušky, později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Od roku 2011 připravuje státní maturitní zkoušku a o 6 let později, v roce 2017, přibyla do pole působnosti CERMATu také příprava jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Činnost a pravomoce CERMATu jsou upraveny zákonem (konkrétně § 80 školského zákona), vedení organizace se přímo zodpovídá ministru školství. Nelze tedy vyloučit, že se do podoby testů mohou promítnout i diskuze mezi ministerstvem a CERMATem.


Jak vznikl název CERMAT?

Název CERMAT vznikl jako zkratka Centra pro reformu maturitní zkoušky, které od roku 1999 připravovalo koncept jednotné státní maturitní zkoušky. Následně po rozhodnutí MŠMT o zavedení jednotné státní maturity vznikla nová organizace, která na Centrum pro reformu maturitní zkoušky přímo navazuje a má za cíl organizaci jednotné zkoušky. Ta se však již jmenovala Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). Ta později přibere i jednotné přijímací zkoušky. Mezi veřejností i v odborných kruzích bylo však označení CERMAT natolik zažité, že se jej Centrum rozhodlo nadále užívat jako svou značku, ačkoli oficiální název organizace je již jiný.

Co od testu očekávat?

Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii a různých tipech, jak na přijímačky vyzrát. Jednotné přijímací testy neobsahují nic, co by bylo nad rámec základního učiva 1. a 2. stupně základních škol (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu). K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy.

Každý žák dostane u každého testu 1x zadání a 1x záznamový arch. Do CERMATu se skenují a odesílají pouze záznamové archy.

Pamatujte, že:

 • Vždy je pouze jedno správné řešení! (u uzavřených úloh)
 • Není stanovena centrální hranice bodového skóre pro přijetí, není stanovena ani minimální nutná hranice pro přijetí (také nazýváno jako cut-off skóre, o jeho zavedení se ale aktuálně uvažuje)
 • Celkem budete psát 4 různé testy – 2x ČJ a 2x M
 • Na test z ČJ mají uchazeči 60 minut, na ten z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

II. Obsah testů

Obsah testů z ČJ a M (předměty “český jazyk a literatura” a “matematika a její aplikace”) má plně vycházet vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Testy jednotné přijímací zkoušky neobsahují nic, co by nebylo obsaženo v rámci RVP pro základní vzdělávání.

Co obvykle v testech naleznete?

Český jazyk a literatura:

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 30
Délka psaní testu: 60 minut

Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:

 • Pravopis (za 8-10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (za 6-10 bodů)
 • Skladba (za 5-8 bodů)
 • Tvarosloví (za 5-8 bodů)
 • Porozumění textu (za 8-10 bodů)
 • Slohová výchova (za 3 až 7 bodů)
 • Literární výchova (za 3 až 6 bodů)

Typy úloh:

 • Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D, úlohy na přiřazení správných odpovědí, úlohy na seřazení textu, úlohy ANO/NE.

Plnou specifikaci požadavků naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Český jazyk a literatura. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání.

Matematika

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 16
Délka psaní testu: 70 minut

Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:

 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6-14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (za 10-17 bodů) – pozor, nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (za 2-3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (za 8-11 bodů) – úlohy testující aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.

Typy úloh:

 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů.

Plnou specifikaci požadavků naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání.

Co v testech nenajdete?

V testech nenajdete nic, co není obsaženo v RVP. Spousta přípravných kurzů či doučujících ale stále čerpá z materiálů z minulosti, kdy testy na přijímací zkoušky tvořila každá škola zvlášť. Často se tak setkáváme s žáky, kteří zbytečně ztrácí drahocenný čas a svou kapacitu a věnují se učivu, které v testech nebude. Nejčastěji se jedná o lomené výrazy v matematice nebo otázky na všeobecný přehled u testů z českého jazyka.


III. Jak probíhá hodnocení?

Každý uchazeč píše na jednom termínu dva testy, jeden test z českého jazyka druhý test z matematiky. Každý z těchto dvou testů je hodnocen 50 body. Celkem tedy uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Pokud se žák hlásí na dvě školy v rámci 1. kola přijímacích zkoušek, píše v prvním termínu na jedné škola test z ČJ a test z M, stejně tak v druhém termínu na druhé škole další test z ČJ a test z M. Testy se od sebe samozřejmě liší, měly by být ale stejně obtížné.

Pozor! Pro finální bodové skóre žáka platí vždy lepší výsledek z daného předmětu.

Pokud tedy Tomáš napíše na Modré škole v pondělí ČJ na 40 bodů a M na 20 bodů, ale na Červené škole v úterý ČJ na 30 bodů a M na 35 bodů, jeho celkové skóre, které CERMAT předá Modré i Červené škole bude následující: ČJ – 40 bodů, M – 35 bodů. Neplatí, že pro každou školu platí výsledek z testu, který byl napsán právě při zkoušce konané na této škole. Neplatí ani, že se počítá výsledek za celý termín.

Testy CERMAT opravuje centrálně, ačkoli se píší na jednotlivých školách. Po konání zkoušky jsou záznamové archy uchazečů naskenovány a odeslány do CERMATu.

Ten přes svůj systém strojově opraví uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D). Žáci u těchto úloh zaznamenávají své odpovědi pomocí křížku (X) z rohu do rohu čtverců v záznamovém archu. Počítač poté vyhodnocuje, zda je korektně zaznamenána. Odpověď je možné změnit začerněním křížku. Po začernění již není možné původní odpověď označit jako správnou, je tedy důležité se neunáhlit.

Otevřené úlohy (ty, kde se vypisuje odpověď slovy/čísly/rýsuje) jsou vyhodnocovány proškolenými pracovníky (tzv. hodnotitelé), kteří mají přesné instrukce, na co mají dbát a jaké zápisy odpovědí uznávat. Neúplná či nečitelná odpověď je hodnocena jako špatná. Stejně tak, pokud má žák uvést postup řešení (vždy vysloveně uvedeno v testech z matematiky) a uvede pouze správný výsledek, je úloha hodnocena jako špatná a nezíská žádný bod.

Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Vyplatí se tedy tipovat, pokud si není žák jistý. Rozhodně nedoporučujeme nechávat jedinou A/B/C/D otázku bez odpovědi. Často lze na základě elementární znalosti formátu testů vyloučit jednu z odpovědí rovnou – takto si tedy můžete snadno zvýšit šanci na získání bodů.

Do obou škol jsou po vyhodnocení CERMATem odeslány pouze ty lepší výsledky z každého předmětu bez ohledu na to, na které škole zkoušku žák skládal.


IV. V čem je to jiné? Úskalí a pravidla zkoušky

Jednotná přijímací zkouška je pro nepřipravené žáky velkým šokem. Jedná se totiž o zcela jiný typ zkoušky, než na který jsou ze základní školy zvyklí. Testuje nejen jejich znalosti, ale i dovednosti (porozumění zadání a formátu). Neznalost či nepochopení formátu zkoušky může snadno vyústit v to, že žák získá 0 bodů, naopak jeho znalost dodává výhodu a dokáže výrazně snížit čas řešení testu.

V čem jsou testy jednotných přijímaček tak odlišné?

Odpovědi se nezaznamenávají do zadání, ale do záznamových archů

Žáci nezaznamenávají odpovědi přímo do testového zadání, jak jsou zvyklí ze ZŠ, ale do záznamových archů, které umožňují digitalizaci a strojové zpracování.

Nulová tolerance nečitelnosti či nenásledování formátu díky strojovému zpracování

Záznamové archy se ještě na školách skenují a nahrají do systému CERMATu zvaného CERTIS. V něm uzavřené úlohy (žák v nich křížkem do vyznačeného pole vybere jednu z předem daných možností – např. A/B/C/D, ANO/NE nebo A/B/C/D/E/F) opravuje počítačový algoritmus, tudíž nejsou brány v potaz jiné než předepsané formy značení.

Otevřené úlohy (žák vypisuje odpověď do konkrétního pole v archu) poté opravují hodnotitelé CERMATu. To jsou proškolení učitelé, kteří se zpravidla v rámci zefektivnění a zrychlení celého procesu oprav specializují na opravování pouze jedné úlohy. Opravují ji přes počítač, kde se proklikávají jednotlivými výřezy úloh. Nevidí celý záznamový arch a mají za úkol ohodnotit co nejvíce výřezů. Nikdo tedy nebude řešit, pokud žák zapíše výsledek mimo bílé pole nebo např. prohodí zápis řešení – úlohu bude jednoduše hodnotit jako špatně vypracovanou, tedy za 0 bodů.

Co vidí žák

Co vidí hodnotitel

Další úskalí spojená se standardizovaným formátem a strojovým zpracováním

Kromě zmíněného přetahování a prohození úloh je nutné psát pouze předepsanými psacími potřebami (modře či černě píšící propisovací tužka, případně liner). Rýsování je nutné následně obtáhnout propiskou, jelikož konstrukce tužkou by nebyla po naskenování na výřezu vidět. Stejně tak gumovací pero by se teplem skeneru mohlo vymazat a žákův arch by se tak jevil jako prázdný.

Povolené pomůcky

Kromě již zmíněné modře či černě píšící propisovací tužky jsou povoleny ještě obyčejná tužka a rýsovací potřeby pro řešení geometrických úloh z matematiky (rýsování je ale následně vždy nutné obtahovat propiskou). Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. Je možné u zkoušky také použít zvýrazňovač, kterým si žák podtrhne v zadaní to podstatné. To ale doporučujeme otestovat při zkouškách nanečisto, někomu značení pomáhá, jiné jen zdržuje a dělá testové zadání nepřehledným.

Dále je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka či chytré hodinky. Mobilní telefon, sluchátka a jiné vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu. Na většině škol budou žáci vyzváni, aby svůj batoh umístili do rohu třídy vedle tabule. Na lavici si žák může ponechat analogové hodiny a průhlednou láhev s vodou bez etikety.

Výzva pro žáky: Neriskujte zbytečně svoji budoucnost!

Nemějte u sebe (i kdyby vypnutý a v kapse u kalhot) mobilní telefon. Každý máme dnes podvědomě zafixované pohyby, kdy po mobilu sáhneme, když se chceme podívat na čas nebo zaplnit volnou chvíli. I když u vás najdou vypnutý mobil, můžete být vyloučeni ze zkoušky. Mobil vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu, který bude v rohu třídy.

Specifická skladba úloh

Testy jednotných přijímacích zkoušek testují schopnosti žáka aplikovat učivo, které se za posledních 9 let naučil. Testy jsou sestaveny tak, aby otestovaly co nejširší objem učiva. U spousty úloh nemusí být na první pohled zřetelné, jaké učivo testují – cílem je otestovat, zda žák chápe podstatu jednotlivých postupů a umí je aplikovat. Podrobněji se skladbě věnujeme v sekci obsah úloh.

Průběh zkoušky a náročnost přijímačkového dne

Při testech sedí žáci v lavicích po jednom. Začíná se zpravidla matematikou, před každým předmětem je 15 minut na administraci, matematika se píše 70 minut, po konci testu je 5 minut na administraci. Mezi matematikou a českým jazykem je hodinová přestávka. Poté znovu 15 minut na administraci, 60 minut test z českého jazyka a následně 5 minut na administraci. Níže můžete vidět rozpis vzorového termínu ostrých přijímaček. Žáci takovýto termín absolvují dvakrát.

Při zkoušce je důležité, aby žák:

 • měl s sebou pozvánku ke zkoušce a doklad totožnosti
 • zkontroloval, že je na jeho záznamovém archu uvedeno jeho jméno a evidenční číslo
 • pozorně naslouchal zadávajícímu a pravidlům zkoušky
 • vždy si před zkouškou došel na toaletu, nerozhodne–li ředitel dané školy jinak, nebude moci během zkoušky opustit učebnu
 • pití, případně jídlo měl vedle lavice na zemi (zpravidla nesmí být na lavici)

Kalkulace celkového hodnocení

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímačky nanečisto

Zdroje informací v tomto článku:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška. CERMAT [online]. 2019 [cit. 1.9.2019]. Dostupné z: https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře. MŠMT [online]. 2019 [cit. 1.9.2019]. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2019/20.
Zpracovávám objednávku