Kdy a jak podat přihlášku na SŠ?

Datum vytvoření: 10. 01. 2023
Poslední aktualizace: 31. 05. 2023
Doba čtení: 5 minut

Máte už vybrané střední školy, na které budete podávat přihlášku? Termín pro podání přihlášek na střední školu se nezadržitelně blíží a my pro vás máme bližší informace k procesu podání přihlášky.

V dnešním článku se věnujeme tématu vyplňování a odevzdávání přihlášek na střední školy, kam se dělají jednotné přijímací zkoušky formátu CERMAT. Zjistíte, kdy a jak podat přihlášku na střední školy a přidáme další užitečné rady a odkazy.

1. Kdy se podávají přihlášky na střední školy 2023?

V průběhu ledna a na začátku února byste měli finalizovat výběr dvou středních škol, na které podáte přihlášku. Pokud máte stále favoritů více, využijte 21 otázek pro výběr té správné školy, které jsme pro vás připravili. Před podáním přihlášky byste na tyto otázky měli znát odpovědi.

  • Přihlášky na střední školy se v roce 2023 podávají nejpozději do 1. března 2023 včetně.
  • Zapište a zapamatujte si tento termín, nedodržením lhůty se automaticky diskvalifikujete z 1. kola přijímacího řízení, na pozdě podané přihlášky není brán zřetel.
  • Přihlášky pak lze podat buď osobně do školy, datovou schránkou či poštou. E-mailem přihlášku podat nelze.
  • Poslední možný den podání poštou je onoho 1. března, což nedoporučujeme, podejte přihlášku včas a dříve. U pošty si v každém případě schovejte podací lístek.
  • Hlásit se můžete až na 2 školy (resp. 2 maturitní obory), a tedy tiskopis přihlášky podáváte na obě školy. A to i tehdy, když se hlásíte na 2 různé obory v rámci jedné SŠ, i zde je potřeba dodat dva tiskopisy, ačkoliv se jedná o jednu instituci.

Mrkněte také, jaký byl počet podaných přihlášek na SŠ 2023.

Jako pomocník, kde najdete všechny důležité termíny týkající se přijímacích zkoušek i naší přípravy, vám poslouží náš přehledný To dáš! Kalendář. Můžete si ho vložit jako URL do svého Outlook/Google/Apple kalendáře, či vytisknout.

Už znáte termín pro podání přihlášky na střední školy pro rok 2023. Se samotným podáním přihlášky však nepanikařte. Povinná náležitost přihlášky je i uvedení prospěchu z 1. pololetí 9. třídy. Nemá tedy smysl přihlášku do té doby vyplňovat, naopak: ZŠ vám tiskopisy s potvrzeným prospěchem včas a předvyplněné vydá, musíte ale počkat na ono pololetní vysvědčení. Reálně stačí vyplňování a odevzdávání přihlášek řešit v průběhu února. Můžete také využít průvodce vyplněním přihlášky od CERMATu.

2. Jak se podávají přihlášky na střední školy 2023?

2.1 Počet přihlášek na SŠ a konání přijímaček

V prvním kole přijímacího řízení si každý žák může podat až dvě přihlášky. Vybíráte si obory na dvou středních školách nebo dva různé studijní obory na jedné SŠ. Samozřejmě, že si můžete podat přihlášku jen jednu, ale byla by to škoda, protože každá přihláška v prvním kole pro vás znamená jeden termín konání přijímacích zkoušek.

Pokud byste si podali jen jednu přihlášku, budete přijímačky dělat pouze jednou. To je pro vás nevýhodné, protože pro přijetí na střední se započítává ten lepší výsledek z obou termínů přijímacích zkoušek, a to bez ohledu na to, na které škole jste výsledku dosáhli. Když tedy napíšete první den lépe matematiku a druhý den lépe češtinu, sečtou se tyto lepší výsledky a výsledný bodový zisk se vám započítá na obě školy.

2.2 Vyplnění tiskopisu přihlášky na SŠ

Budete-li podávat přihlášky na dvě střední školy, resp. na dva maturitní obory, tak do tiskopisů přihlášky vyplňujete obě zvolené školy/obory ve stejném pořadí. Jinými slovy řečeno: obě přihlášky pak budou vypadat v podstatě totožně, a i toto má svoji logiku. Každou přihlášku odevzdáte na jednu školu a podle pořadí, v jakém jste je vyplnili, pak na tyto školy půjdete vykonat přijímací zkoušku.

Např. pokud se chcete hlásit na gymnázium a na strojní průmyslovku, tak na obě přihlášky napíšete školy ve stejném pořadí. Buď v pořadí gymnázium–průmyslovka nebo průmyslovka–gymnázium a obě přihlášky pak odevzdáte na příslušné školy.

Škola, která je uvedená na prvním místě, ví, že vás má pozvat na přijímačky v prvním termínu, tedy 13. 4. 2023. A stejně tak škola na druhém místě ví, že vás má pozvat na druhý termín 14. 4. 2023. Pokud byste na jedné přihlášce napsali gymnázium na první místo, průmyslovku na druhé místo a na druhé přihlášce jste pořadí prohodili, tak se vám stane, že vás obě školy pozvou na první termín, a naopak na druhý termín vás nepozve ani jedna. A to pochopitelně nechcete.

Na některých základních školách dostanete přihlášku již předvyplněnou údaji ze školní matriky, někde si ji možná budete muset vyplnit z větší části sami. Základní školy jsou ale většinou při vyplňování přihlášek nápomocné a vědí, jak postupovat. Co musí škola na přihlášce určitě potvrdit jsou známky z vysvědčení za poslední (ministerstvem specifikované) hodnocené ročníky.

Na vás a vašich rodičích pak je, abyste správně vyplnili kód zvoleného oboru, na který se hlásíte. Tyto kódy oborů najdete například v zde atlasu školství.

Určitě věnujte pozornost tomu, že některé obory požadují potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání – potvrzuje ji lékař přímo na 1. straně přihlášky.

Více o přípravě na přijímačky

kdy a jak podat přihlášku na SŠ
gymnázium

2.3 A jak je to s výučními obory?

Na to se nás rodiče často ptáte! Platí, že do 1. března podáváte přihlášku do 1. kola přijímacího řízení, ve kterém se můžete hlásit až na 2 maturitní obory. Přihlášením se na 2 maturitní obory tak máte nárok na dva dubnové řádné termíny, tedy ony „pokusy“ (píši 2x test z ČJ a 2x test z M a počítá se lepší výsledek z každého předmětu). Pokud byste se v rámci přihlášky přihlásili na 1 maturitní obor a jako druhý obor uvedli obor výuční, máte nárok pouze na 1 řádný termín, a tedy jeden pokus. Podat přihlášku na 1 maturitní a 1 výuční obor je velmi nevýhodné a vřele doporučujeme se přihlásit na 2 maturitní obory. 

Pokud by vám v prvním kole maturitní obor nevyšel, pak v rámci druhého kola můžete paralelně zkoušet jiné maturitní obory i obory výuční, na kterých je přetlak nižší, a s přihláškou na jaře pravděpodobně uspějete. Přihlášek na maturitní i výuční obory můžete ve 2. kole podat kolik chcete, nekonají se zde Cermat testy. Podává se stejný růžový tiskopis přihlášky, uvádíte vždy pouze jeden obor na jeden tiskopis přihlášky. Přihlášky se ve vyšších kolech na rozdíl od těch maturitních v 1. kole nikterak centrálně nezpracovávají, a tedy školy vzájemně neví, na jaké další obory jste případně rozeslali přihlášky.

2.4 Jak podat vyplněnou přihlášku na SŠ?

Vyplněnou přihlášku lze na vámi zvolenou školu doručit osobně, poslat doporučeným dopisem či datovou schránkou. Pokud ji na školu ponesete osobně, určitě si nechte při odevzdání potvrdit, že ji od vás škola převzala. Toto potvrzení si pečlivě uložte až do doby, kdy vám na jaře přijde ze školy pozvánka na přijímací zkoušky.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou osobní datovou schránku. Pro úspěšné přijetí přihlášky datovou schránkou musí být přihláška digitálně podepsána školou uchazeče a uchazečem samotným. Škola nemůže přijmout přihlášku s naskenovaným kulatým razítkem a podpisem školy apod.

Pokud přihlášku posíláte poštou, pak ji určitě pošlete doporučeně a schovejte si podací lístek, abyste i v tomto případě měli nějaké potvrzení o tom, že jste přihlášku odeslali.

Pro jistotu připomínáme, že datová schránka není e-mail, a tedy e-mailem přihlášku rozhodně nepodávejte!

3. Důležité odkazy k podání přihlášky na střední školy 2023

Kdy a jak podat přihlášku na SŠ?

Koupit přijímačky nanečisto

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛Zpracovávám objednávku