Důležité informace k fyzickým termínům

Rádi deváťákům připravíme generálku před ostrou zkouškou a už se na Vás moc těšíme! Vše bude probíhat v maximální míře v souladu s hygienickými předpisy, potřebujeme ale Vaši pomoc a spolupráci. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost následujícím pokynům.

BEZPEČNOST

 • Každý deváťák s sebou musí mít 2 roušky a igelitový sáček, do kterého roušku může uložit, a to pouze po dobu psaní testu. Ve společných prostorách školy a během přestávek musí mít žáci roušku.
 • V budově máme dostatek dezinfekce, třídy jsou pravidelně dezinfikovány, větrány a čištěny ozonem.
 • Ve tříde bude maximálně 14 deváťáků, sedět budou vždy sami v lavici s rozestupy doporučenými MŠMT.
 • Před vstupem do budovy budeme všem účastníkům měřit teplotu. 
 • Pokud naměřená teplota přesáhne 37,3 stupně, deváťák nebude do budovy vpuštěn. Domů mu dáme testové materiály, výuku bude mít přístupnou v osobní zóně.
 • Rodiče rádi uvidíme na venkovní registraci, do budovy Vás ale bohužel pustit nemůžeme.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 • Dle nařízení MŠMT musíme od všech účastníků vybrat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Formulář čestného prohlášení najdete ZDE. 
 • Formulář musí být vytištěný, vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem deváťáka. 
 • Na místě Vám rádi prázdnou kopii čestného prohlášení dáme. Rodiče mohou před budovou čestné prohlášení vyplnit a podepsat. 
 • Přijímáme pouze vytištěná a vlastnoručně podepsaná čestná prohlášení, skeny a fotografie prohlášení nelze bohužel akceptovat.
 • Bez vytištěného a podepsaného čestného prohlášení nebude deváťák vpuštěn do budovy. Dáme mu testy s sebou domů a v osobní zóně mu zpřístupníme videovýuku, jiná forma kompenzace není možná.

REGISTRACE

 • Pořádáme několik menších registrací, abychom zamezili shlukování osob. Na svoji registraci prosím choďte v přesně vymezených časech. Časové rozmezí přímo pro Vaši registraci Vám pošleme i e-mailem den před konáním zkoušky. Kompletní přehled začátků zkoušek a registrací vidíte zde:
Začátek termínu (vidíte v osobní zóně) Začátek registrace Konec registrace
9:00 8:45 9:00
9:20 9:05 9:20
9:40 9:25 9:40
13:45 13:30 13:45
14:05 13:50 14:05
14:25 14:10 14:25

PRŮBĚH ZKOUŠKY NANEČISTO

U nás na termínu vás čeká: Doba trvání 
Registrace 15 min
Poučení o bezpečnosti 5 min 
Pokyny k testu z matematiky 5 min
Psaní testu z matematiky NOVĚ: 85 min
Přestávka 10 min
Pokyny k testu z českého jazyka 5 min
Psaní testu z českého jazyka NOVĚ: 70 min
Přestávka 10 min
Přednáška o testové strategii a zvládání stresu 20 min
Rozdání obodovaných záznamových archů 5 min
Z pohodlí domova vás v osobní zóně čeká:
Videorozbor testu z matematiky 60 min
Videorozbor testu z češtiny 60 min
Podívat se na žebříček umístění pár sekund 🙂

CO KDYŽ DOJDE K NEČEKANÝM ZMĚNÁM

Pokud bude osobní účast žáků ve škole opět zakázána, všem deváťákům poskytneme testové materiály (elektronicky nebo tištěně) a videorozbory výuky jako tomu bylo doposud. V tomto případě kurzovné nevracíme, celou službu (vzdělávací kurzy dle §114 školského zákona) pouze poskytujeme distančně, namísto v tuto chvíli plánované kombinace osobního a distančního elementu.
Zpracovávám objednávku